committee

Kwistjonijiet Fiskali

Il-ġlieda kontra l-frodi u l-evażjoni tat-taxxa

Is-Sottokumitat għall-Kwistjonijiet Fiskali (FISC), imwaqqaf taħt il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (ECON), huwa responsabbli għal kwistjonijiet relatati mat-taxxa, bil-mandat tiegħu jiffoka fuq il-ġlieda kontra l-frodi u l-evażjoni tat-taxxa.

Kompetizzjoni fiskali ġusta, leali u trasparenti hija essenzjali biex tiġi promossa l-kompetittività fis-Suq Uniku, għall-ħolqien ta’ impjiegi, u t-trawwim tat-tkabbir ekonomiku. Permezz ta’ seduti ta’ esperti, dibattiti ma’ Ministri u parlamentari nazzjonali, missjoni ta’ ġbir ta’ informazzjoni, u abbozzi ta’ rakkomandazzjonijiet, dan is-sottokumitat jaħdem bla heda biex jiġġieled il-frodi tat-taxxa, l-evażjoni, u l-ippjanar aggressiv tat-taxxa.

Waħda mill-prijoritajiet ewlenin tagħna kienet li nappoġġajaw il-ftehim globali ġdid dwar it-taxxa korporattiva mmexxi mill-OECD, li tfittex li tiżgura li l-kumpaniji multinazzjonali jħallsu t-taxxi fejn jiġġeneraw il-profitti tagħhom, aktar milli sempliċement fejn għandhom il-kwartieri ġenerali tagħhom, u jimponu rata korporattiva minima ta’ 15%. Huwa kruċjali li dan il-ftehim jiġi implimentat b’mod proporzjonat u kompetittiv biex tiġi salvagwardjata l-integrità tas-Suq Uniku.

Il-Grupp tal-PPE kien minn ta’ quddiem fl-indirizzar ta’ kwistjonijiet importanti bħat-tassazzjoni tad-dinja diġitali. Bħalissa, is-sistema tat-taxxa tagħna tiddependi ħafna fuq il-preżenza fiżika, li mhix adattata għall-era diġitali li ngħixu fiha.

FISC