committee

Chestiuni fiscale

Combaterea fraudei și evaziunii fiscale

Subcomisia pentru chestiuni fiscale (FISC), înființată în cadrul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (ECON), este responsabilă de aspecte fiscale, al cărei mandat se axează pe combaterea fraudei și a evaziunii fiscale.

Concurența fiscală corectă, loială și transparentă este esențială pentru promovarea competitivității pe piața unică, pentru crearea de locuri de muncă și pentru stimularea creșterii economice. Prin dezbateri cu experți, miniștri și parlamentari naționali, prin misiuni de informare și prin proiecte de recomandări, subcomisia acționează pentru a combate frauda fiscală, evaziunea fiscală și planificarea fiscală agresivă.

Una dintre prioritățile noastre principale a fost sprijinirea noului acord global privind impozitul pe profit sub egida OCDE, care urmărește să se asigure că societățile multinaționale plătesc impozite acolo unde își generează profiturile, nu doar acolo unde își au sediul, acord ce impune o rată minimă de impozitare a societăților de 15 %. Este esențial ca acest acord să fie pus în aplicare în mod proporțional și competitiv pentru a proteja integritatea pieței unice.

Grupul PPE s-a aflat în prima linie în abordarea unor chestiuni importante, cum ar fi impozitarea lumii digitale. În prezent, sistemul nostru fiscal se bazează în mare măsură pe prezența fizică, ceea ce nu este adaptat la era digitală în care trăim.

FISC