committee

Данъчни въпроси

Подкомисията по данъчни въпроси (FISC), създадена към Комисията по икономически и парични въпроси (ECON), ще се занимава с всички въпроси, свързани с данъците.

Групата на ЕНП очаква, че важни въпроси като данъчното облагане на цифровия свят ще натежат в работата на подкомисията. В настоящия си вид начинът, по който облагаме дружествата днес, до голяма степен зависи от физическото присъствие, което не е подходящо за цифровата ера, в която живеем днес. В идеалния случай се нуждаем от международно сътрудничество в рамките на ОИСР, за да постигнем съгласуван начин на данъчно облагане, например на големите технологични компании от САЩ - като Google, Amazon Facebook и Apple - но трябва да сме готови за решение в Европейския съюз, ако не може да се постигне по-широко международно споразумение. В работата на подкомитета ще бъде отделено специално внимание и на борбата с данъчните измами, укриването и избягването на данъци, както и на финансовата прозрачност за целите на данъчното облагане.

Подкомитетът по данъчни въпроси има 30 членове, от които Групата на ЕНП има 8.

FISC