committee

Veroasiat

Talous- ja raha-asioiden valiokunnan (ECON) alaisuuteen perustetun veroasioita käsittelevän alivaliokunnan (FISC) työsarkaan kuuluvat kaikki verotukseen liittyvät kysymykset.

EPP-ryhmä odottaa alivaliokunnan saavan käsiteltäväkseen tärkeitä kysymyksiä, kuten digitaalialan verotus. Nykyinen yhteisöverotus perustuu pitkälti fyysiseen läsnäoloon, mikä ei ole näin digitaaliaikakaudella enää tarkoituksenmukaista. Paras ratkaisu olisi kansainvälinen yhteistyö OECD:n puitteissa, jotta esimerkiksi yhdysvaltalaisten suurten teknologiayritysten – kuten Googlen, Amazonin, Facebookin ja Applen – verotus olisi johdonmukaista. Meidän on kuitenkin oltava valmiita löytämään ratkaisu EU:ssa, jos laajempaa kansainvälistä sopimusta ei saada aikaan. Alivaliokunta tulee työssään kiinnittämään erityistä huomiota veropetosten, verovilpin ja veronkierron torjuntaan sekä taloudellisen toiminnan avoimuuteen verotukseen liittyen.

Veroasioiden alivaliokunnassa on 30 jäsentä, joista kahdeksan edustaa EPP-ryhmää.

FISC