committee

Veroasiat

Veropetosten ja veronkierron torjunta

Talous- ja raha-asioiden valiokunnan (ECON) alaisuuteen perustettu veroasioita käsittelevä alivaliokunta (FISC) vastaa veroihin liittyvistä asioista, ja sen tehtävänä on torjua veropetoksia ja veronkiertoa.

Oikeudenmukainen, reilu ja avoin verokilpailu on olennaisen tärkeää, jotta voidaan edistää kilpailukykyä sisämarkkinoilla, luoda työpaikkoja ja tukea talouskasvua. Tämä alivaliokunta työskentelee päättäväisesti veropetosten, veronkierron ja aggressiivisen verosuunnittelun torjumiseksi asiantuntijoiden kuulemisten, ministerien ja kansallisten parlamenttien jäsenten kanssa käytävien keskustelujen, tiedonhankintamatkojen ja suositusluonnosten avulla.

Yksi tärkeimmistä prioriteeteistamme on ollut tukea OECD:n johdolla toteutettavaa uutta maailmanlaajuista yhteisöverotusta koskevaa sopimusta, jolla pyritään varmistamaan, että monikansalliset yritykset maksavat veroja siellä, missä ne tuottavat voittojaan, eikä vain siellä, missä niillä on hallinnollinen päätoimipaikka, ja jonka mukaan yritysverokannan on oltava vähintään 15 prosenttia. Sisämarkkinoiden eheyden turvaamiseksi on ratkaisevan tärkeää panna tämä sopimus täytäntöön oikeasuhteisella ja kilpailukykyisellä tavalla.

EPP-ryhmä on ollut eturintamassa käsiteltäessä tärkeitä kysymyksiä, kuten digitaalialan verotusta. Tällä hetkellä verojärjestelmämme perustuu vahvasti fyysiseen läsnäoloon, mikä ei sovi digiaikaan, jota elämme.

FISC