committee

Davčne zadeve

Pododbor za davčne zadeve (FISC), ustanovljen v okviru Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (ECON), bo obravnaval vse zadeve, povezane z davki.

Skupina ELS pričakuje, da bodo pomembna vprašanja, kot je obdavčitev digitalnega sveta, vplivala na delo pododbora. Način, kako danes obdavčujemo podjetja, je zelo odvisen od fizične prisotnosti, ki ne ustreza svojemu namenu za digitalno dobo, v kateri živimo. V idealnih razmerah bi potrebovali mednarodno sodelovanje v okviru Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), da bi dosegli skladno obdavčevanje, na primer velikih tehnoloških podjetij iz ZDA, kot so Google, Amazon, Facebook in Apple, vendar bi morali biti pripravljeni najti rešitev v Evropski uniji, če ne bo mogoče doseči širšega mednarodnega sporazuma. Pri delu pododbora bo posebna pozornost namenjena tudi boju proti davčnim goljufijam, davčnim utajam in izogibanju davkom ter finančni preglednosti za davčne namene.

Pododbor za davčne zadeve ima 30 članov, od katerih je 8 članov iz vrst ELS.

FISC