committee

Davčne zadeve

Boj proti davčnim goljufijam in davčnim utajam

Pododbor za davčne zadeve (FISC), ustanovljen znotraj Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (ECON), je pristojen za zadeve, povezane z davki, njegova glavna naloga pa je boj proti davčnim goljufijam in davčnim utajam.

Poštena, lojalna in pregledna davčna konkurenca je bistvena za podpiranje konkurenčnosti na enotnem trgu, ustvarjanje delovnih mest in spodbujanje gospodarske rasti. Pododbor si s predstavitvami strokovnjakov, razpravami z ministri in nacionalnimi poslanci, misijami za ugotavljanje dejstev in osnutki priporočil neutrudno prizadeva za boj proti davčnim goljufijam, davčnim utajam in agresivnemu davčnemu načrtovanju.

Ena od naših ključnih prednostnih nalog je podpora novemu globalnemu dogovoru o obdavčitvi dohodkov pravnih oseb, ki ga vodi Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), njegov namen pa je zagotoviti, da mednarodna podjetja plačujejo davke tam, kjer ustvarjajo dobiček, in ne samo tam, kjer imajo sedež, ter uvesti minimalno, 15-odstotno stopnjo davka za podjetja. Bistveno je, da se ta sporazum izvaja sorazmerno in konkurenčno, da se zaščiti celovitost enotnega trga.

Skupina ELS ima vodilno vlogo pri obravnavanju pomembnih vprašanj, kot je obdavčitev digitalnega sveta. Trenutno je naš davčni sistem močno odvisen od fizične prisotnosti, kar ni primerno za digitalno dobo, v kateri živimo.

FISC