committee

Davčne zadeve

Pododbor za davčne zadeve (FISC), ustanovljen v okviru Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (ECON), bo obravnaval vse zadeve, povezane z davki.

Skupina EPP pričakuje, da bodo pomembna vprašanja, kot je obdavčitev digitalnega sveta, pomembno vplivala na delo pododbora. Trenutno je način obdavčevanja podjetij zelo odvisen od fizične prisotnosti, kar pa ni primerno za digitalno dobo, v kateri živimo danes. V idealnem primeru potrebujemo mednarodno sodelovanje v okviru OECD, da bi dosegli skladen način obdavčevanja na primer velikih tehnoloških podjetij iz ZDA, kot so Google, Amazon Facebook in Apple, vendar moramo biti pripravljeni na rešitev v Evropski uniji, če ne bo mogoče doseči širšega mednarodnega sporazuma. Poseben poudarek pri delu pododbora bo tudi na boju proti davčnim goljufijam, davčnim utajam in izogibanju davkom ter finančni preglednosti za namene obdavčevanja.

Pododbor za davčne zadeve ima 30 članov, od tega 8 članov iz skupine EPP.

FISC