committee

Porezna pitanja

Borba protiv poreznih prijevara i utaje poreza

Pododbor za porezna pitanja (FISC), osnovan u okviru Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (ECON), nadležan je za porezna pitanja, a njegov je mandat usmjeren na borbu protiv poreznih prijevara i utaje poreza.

Pošteno, lojalno i transparentno porezno natjecanje ključno je za promicanje konkurentnosti na jedinstvenom tržištu, otvaranje radnih mjesta i poticanje gospodarskog rasta. Putem stručnih saslušanja, rasprava s ministrima i zastupnicima u nacionalnim parlamentima, misija za utvrđivanje činjenica i izrade preporuka pododbor je neumorno radio na borbi protiv poreznih prijevara, utaje poreza i agresivnog poreznog planiranja.

Jedan od naših ključnih prioriteta bio je poduprijeti novi globalni sporazum o porezu na dobit pod vodstvom OECD-a, kojim se nastoji osigurati da multinacionalna poduzeća plaćaju poreze tamo gdje ostvaruju dobit, a ne tamo gdje imaju sjedište, te uvesti minimalnu korporativnu stopu od 15 %. Ključno je provesti taj sporazum na razmjeran i tržišno usmjeren način kako bi se zaštitila cjelovitost jedinstvenog tržišta.

Klub zastupnika EPP-a ima vodeću ulogu u rješavanju pitanja kao što je oporezivanje digitalnog svijeta. Trenutačno se naš porezni sustav u velikoj mjeri oslanja na fizičku prisutnost koja nije prikladna za digitalno doba u kojem živimo.

FISC