HOT_TOPIC

Boj proti terorizmu

09.02.2016
Viac

Prevencia radikalizácie a podpora integrácie

Po sérii teroristických útokov, ktoré v uplynulých rokoch otriasli Európou, sme boli prvou politickou silou, ktorá pochopila naliehavosť posilnenia európskej bezpečnostnej infraštruktúry. Terorizmus je globálna hrozba, ktorú je potrebné riešiť na miestnej, národnej, európskej, regionálnej a globálnej úrovni.

Uprednostňujeme silné politiky na zabránenie radikalizácii a na integráciu nespokojných jednotlivcov s cieľom vyrovnať sa s problémom terorizmu, ktorý pochádza z našich krajín. Internetové spoločnosti majú v rámci tohto úsilia veľkú časť zodpovednosti, od prevencie šírenia teroristickej propagandy až po spoluprácu s orgánmi presadzovania práva.

S cieľom účinne bojovať proti rastúcej hrozbe „zahraničných bojovníkov“ musia krajiny EÚ harmonizovať svoje okamžité reakcie a prístup k tomuto problému. Poslanecký klub PPE vedie úsilie s cieľom zaviesť systematické kontroly všetkých osôb, ktoré prekračujú vonkajšie hranice EÚ, s cieľom identifikovať zahraničných bojovníkov, ktorí sa vracajú na územie EÚ.

Konkrétne opatrenia na podporu vnútroštátneho úsilia

Hoci je boj proti terorizmu výlučnou právomocou členských štátov, EÚ by mala urobiť všetko pre to, aby vnútroštátnym orgánom presadzovania práva uľahčila ich prácu. Na tento účel sme podporili aktualizáciu celoeurópskeho právneho rámca pre terorizmus, na základe ktorého sa plánovanie a financovanie teroristických útokov, ako aj cestovanie do zahraničia na teroristické účely, jednoznačne kvalifikujú ako trestné činy.

Prijímame aj prostriedky na boj proti financovaniu terorizmu, a to prostredníctvom motivovania krajín EÚ k účinnejšej výmene informácií. Silne podporujeme našu bezpečnostnú agentúru EUROPOL v jej úsilí stať sa centrom EÚ na výmenu spravodajských informácií, ktoré sú kľúčové z hľadiska prevencie teroristických útokov.

Polícia v EÚ každoročne zaznamenáva okolo 30 miliónov trestných činov nerátajúc menej závažné priestupky. Z tohto dôvodu neustále bojujeme za zákony zamerané na obete, aby sme uspokojili ich potreby a ochránili ich dôstojnosť a bezpečnosť.