HOT_TOPIC

Cīņa pret terorismu

09.02.2016
Lasīt vairāk

Radikalizācijas novēršana un integrācijas veicināšana

Pēc virknes teroristu uzbrukumu, kas pēdējos gados satricināja Eiropu, mēs bijām pirmais politiskais spēks, kas saprata Eiropas drošības infrastruktūras nostiprināšanas steidzamību. Terorisms ir globāls apdraudējums, kas jāapkaro vietējā, valsts, Eiropas, reģionālā un visas pasaules līmenī.

Mēs dodam priekšroku stingrai politikai, kas novērstu radikalizāciju un integrētu neapmierinātās personas, risinot “pašu mājās uzaugušo” teroristu problēmu. Šo centienu īstenošanā liela daļa atbildības jāuzņemas interneta uzņēmumiem, sākot ar teroristu propagandas izplatības novēršanu līdz sadarbībai ar tiesībaizsardzības iestādēm.

Lai efektīvi apkarotu “ārvalstu cīnītāju’” pieaugošos draudus, ES valstīm jāsaskaņo tūlītējie pasākumi un pieeja šim jautājumam. Lai identificētu ārvalstu cīnītājus, kuri atgriežas ES teritorijā, EPP grupa ir uzņēmusies vadību centienos rīkot sistemātiskas visu to cilvēku pārbaudes, kuri šķērso ES ārējās robežas.

Konkrēti pasākumi valstu centienu atbalstam

Kaut arī terorisma apkarošana ir tikai un vienīgi dalībvalstu kompetencē, ES jādara viss, lai atbalstītu valstu tiesībsargājošo iestāžu darbu. Tādēļ mēs esam atbalstījuši kontinenta līmeņa tiesiskā regulējuma par terorismu pilnveidošanu, lai teroristu uzbrukumu plānošana un finansēšana, kā arī ceļošana uz ārvalstīm terorisma nolūkos tiktu skaidri klasificēta kā noziegums.

Mēs arī pieņemam pasākumus darbībai pret terorisma finansēšanu, mudinot ES valstis efektīvāk apmainīties ar informāciju. Tāpat mēs esam stingri atbalstījuši mūsu drošības aģentūras EUROPOL centienus kļūt par galveno ES centru zināšanu un informācijas apmaiņai, kam ir būtiska nozīme teroristu uzbrukumu novēršanā.

Katru gadu policija Eiropas Savienībā ziņo par 30 miljoniem noziegumu, neskaitot nelielus pārkāpumus. Tādēļ mēs nepārtraukti cīnāmies par tādu tiesību aktu pieņemšanu, kas pievērš uzmanību cietušajiem, lai nodrošinātu, ka tiek apmierinātas viņu vajadzības un aizsargātu viņu cieņu un drošību.