Walka z terroryzmem

Zapobieganie radykalizacji i promowanie integracji

Po serii ataków terrorystycznych, które wstrząsnęły Europą w ostatnich latach, byliśmy pierwszą siłą polityczną, która dostrzegła pilną potrzebę wzmocnienia europejskiej infrastruktury bezpieczeństwa. Terroryzm jest zagrożeniem globalnym, z którym należy walczyć na szczeblu lokalnym, krajowym, europejskim, regionalnym i globalnym.

Opowiadamy się za zdecydowaną polityką zapobiegania radykalizacji postaw i za integracją osób rozczarowanych rzeczywistością w celu rozwiązania problemu „rodzimych” terrorystów. Znaczna część odpowiedzialności spoczywa na firmach związanych z technologiami internetowymi, które mogą włączyć się w te działania w szerokim zakresie, począwszy od zapobiegania rozpowszechnianiu propagandy terrorystycznej, a skończywszy na współpracy z organami ścigania.

Aby skutecznie zwalczać rosnące zagrożenie związane z „zagranicznymi bojownikami”, kraje UE muszą zharmonizować działania podejmowane w ramach natychmiastowej reakcji oraz swoje podejście do tego problemu. Grupa EPL odgrywała wiodącą rolę w działaniach na rzecz wprowadzenia systematycznych kontroli wszystkich osób przekraczających zewnętrzne granice UE w celu identyfikacji zagranicznych bojowników, którzy powracają na terytorium UE.

Konkretne środki wspierające działania krajowe

Chociaż walka z terroryzmem należy do wyłącznych kompetencji państw członkowskich, UE powinna uczynić wszystko, aby ułatwić pracę krajowym organom ścigania. W tym celu poparliśmy nowelizację ram prawnych dotyczących terroryzmu w skali całego kontynentu, aby jasno zaklasyfikować jako przestępstwa takie czyny jak planowanie i finansowanie ataków terrorystycznych, a także wyjazdy zagraniczne w celach terrorystycznych.

Wprowadzamy również środki skierowane przeciwko finansowaniu terroryzmu, zachęcając kraje UE do skuteczniejszej wymiany informacji. Zdecydowanie poparliśmy EUROPOL, naszą agencję bezpieczeństwa, w jej staraniach o to, by stać się centrum wymiany informacji i danych wywiadowczych UE, co ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania atakom terrorystycznym.

Każdego roku służby policyjne odnotowują około 30 milionów przestępstw w całej UE, nie licząc wykroczeń. Dlatego też nieustannie walczymy o to, by przepisy prawa skoncentrowane były na ofiarach, aby zagwarantować zaspokojenie ich potrzeb, ochronę ich godności i bezpieczeństwa.

Related Content

informacje 01.01.1970 - 1:00
news 01.01.1970 - 1:00
SPRAWY WEWNĘTRZNE I PRAWNE

Bezpieczniej na granicach zewnętrznych UE

"Ostatnie zamachy terrorystyczne oraz zjawisko tzw. zagranicznych bojowników pokazują, że obywatele UE m...

Powiązane publikacje

No result

Nasze założenia

Budżet, rolnictwo i fundusze regionalne

NASZE STANOWISKO W SPRAWIE JAK DZIAŁAMY

Sprawy prawne & wewnętrzne

NASZE STANOWISKO W SPRAWIE JAK DZIAŁAMY

Ekonomia, miejsca pracy i środowisko

NASZE STANOWISKO W SPRAWIE JAK DZIAŁAMY