HOT_TOPIC

De strijd tegen terrorisme

09.02.2016
Zie ook

Voorkoming van radicalisering en bevordering van integratie

Nadat Europa de laatste jaren werd opgeschrikt door een reeks terroristische aanslagen, waren wij de eerste politieke kracht die de noodzaak inzag van een versterkte veiligheidsinfrastructuur voor Europa. Terrorisme is een wereldwijde dreiging die op lokaal, nationaal, Europees, regionaal en mondiaal niveau moet worden aangepakt.

Wij zijn voor een krachtig beleid dat gericht is op het voorkomen van radicalisering en het integreren van gemarginaliseerde personen, om op die manier het probleem van ‘binnenlandse’ terroristen tegen te gaan. Internetbedrijven dragen een flink deel van de verantwoordelijkheid voor dergelijke inspanningen, van het voorkomen van de verspreiding van terroristische propaganda tot samenwerking met de wetshandhavingsautoriteiten.

Om de toenemende dreiging van ‘buitenlandse strijders’ doeltreffend te kunnen bestrijden, dienen de EU-lidstaten hun directe reactie en aanpak van de kwestie te harmoniseren. De EVP-Fractie loopt voorop in de inspanningen om iedereen die de buitengrenzen van de EU oversteekt, systematisch te controleren en zo buitenlandse strijders te identificeren die terugkeren naar Europees grondgebied.

Concrete maatregelen om de nationale inspanningen te ondersteunen

Hoewel de strijd tegen terrorisme de exclusieve bevoegdheid van de lidstaten is, moet de EU wel al het mogelijke doen om het werk van de nationale wetshandhaving te vergemakkelijken. Hiertoe steunen wij overal op het continent de modernisering van het rechtskader op het gebied van terrorisme, zodat de planning en financiering van terroristische aanslagen en het maken van buitenlandse reizen voor terroristische doeleinden voortaan als misdaden worden bestempeld.

Verder nemen wij maatregelen om tegen de financiering van terrorisme op te treden, door de EU-lidstaten aan te moedigen op een doeltreffendere wijze informatie uit te wisselen. Wij steunen EUROPOL, ons veiligheidsagentschap, bij al diens inspanningen om het Europese knooppunt voor de uitwisseling van inlichtingen en informatie die van fundamenteel belang zijn om terroristische aanslagen te voorkomen.

Elk jaar meldt de politie zo’n 30 miljoen strafbare feiten in de EU, uitgezonderd lichtere vergrijpen. Daarom zetten wij ons voortdurend in voor wetten die de nadruk leggen op de slachtoffers, om erop toe te zien dat hun belangen behartigd worden en hun waardigheid en veiligheid beschermd worden.

09.02.2016

De strijd tegen terrorisme