HOT_TOPIC

Борбата с тероризма

09.02.2016
Прочети в допълнение

Предотвратяване на радикализацията и насърчаване на интеграцията

След като през последните години Европа бе разтърсена от поредица от терористични атаки, ние бяхме първата политическа сила, която осъзна неотложната нужда от укрепване на инфраструктурата за сигурност на Европа. Тероризмът е международна заплаха, срещу която трябва да се предприемат мерки на местно, национално, европейско, регионално и международно равнище.

Подкрепяме въвеждането на силни политики за предотвратяване на радикализацията и за приобщаване на недоволните хора, така че да се справим с проблема с вътрешния тероризъм. Интернет компаниите носят голяма част от отговорността да подкрепят тези усилия — от това да предотвратяват разпространението на терористична пропаганда до това да сътрудничат на правоприлагащите органи.

С цел ефективна борба с нарастващата заплаха от „чуждестранни бойци“, държавите от ЕС трябва да хармонизират своя незабавен отговор и подход за справяне с проблема. Групата на ЕНП ръководи усилия за въвеждане на систематични проверки на всички лица, които преминават външните граници на ЕС, с цел откриване на „чуждестранните бойци“, които се връщат на територия на Съюза.

Конкретни мерки в подкрепа на националните усилия

Въпреки че борбата срещу тероризма е от изключителната компетентност на държавите-членки, ЕС трябва да направи всичко възможно да улесни работата на националните правоприлагащи органи. За целта подкрепяме актуализирането на приложимата за целия континент правна рамка за тероризма, в която планирането и финансирането на терористични атаки, както и пътуването в чужбина за терористични цели да бъдат ясно класифицирани като престъпления.

Наред с това приемаме и мерки за противодействие на финансирането на тероризма чрез стимулиране на по-ефективен обмен на информация между държавите-членки на ЕС. Силно подкрепяме стремежа на нашата агенция по сигурността Европол да стане център на ЕС за обмен на разузнавателни данни и информация, което е много важно за предотвратяването на терористични атаки.

Всяка година полицията съобщава за около 30 милиона престъпления в ЕС, сред които са и леките нарушения. Поради това ние непрекъснато се борим за закони, които акцентират върху жертвите, така че да се гарантира, че нуждите им са удовлетворени и достойнството и сигурността им са защитени.

09.02.2016

Борбата с тероризма