HOT_TOPIC

Il-ġlieda kontra t-terroriżmu

09.02.2016
Aqra aktar

Nipprevjenu r-radikalizzazzjoni u nippromwovu l-integrazzjoni

Wara serje ta’ attakki terroristiċi li ħasdu l-Ewropa f’dawn l-aħħar snin, aħna konna l-ewwel forza politika biex nifhmu l-urġenza li nsaħħu l-infrastruttura tas-sigurtà tal-Ewropa. It-terroriżmu huwa theddida globali li jeħtieġ li tiġi indirizzata fil-livelli lokali, nazzjonali, Ewropej, reġjonali u globali.

Aħna niffavorixxu politiki b’saħħithom biex nipprevjenu r-radikalizzazzjoni u nintegraw individwi dissodisfatti biex tiġi indirizzata l-problema ta’ terroristi “domestiċi”. Il-kumpaniji tal-internet għandhom sehem kbir tar-responsabbiltà fl-involviment f’dawn l-isforzi, mill-prevenzjoni tat-tixrid ta’ propaganda tat-terroristi għal kooperazzjoni ma’ awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi.

Biex jiġġieldu b’mod effettiv it-theddida dejjem tikber ta’ “ġellieda barranin”, il-pajjiżi tal-UE jridu jarmonizzaw ir-reazzjonijiet immedjati u l-approċċ tagħhom għall-kwistjoni. Il-Grupp PPE mexxa sforzi biex jiddaħħlu fis-seħħ kontrolli sistematiċi tal-persuni kollha li jaqsmu l-fruntieri esterni tal-UE biex jiġu identifikati ġellieda barranin li jirritornaw lejn it-territorju tal-UE.

Miżuri konkreti biex jiġu appoġġjati l-isforzi nazzjonali

Filwaqt li l-ġlieda kontra t-terroriżmu hija l-kompetenza esklussiva tal-Istati Membri, l-UE għandha tagħmel ħilitha kollha biex tiffaċilita l-ħidma tal-infurzar tal-liġi nazzjonali. Għal dan il-għan, aħna appoġġjajna l-aġġornament tal-qafas legali dwar it-terroriżmu fil-kontinent kollu biex jiġu klassifikati b’mod ċar bħala reati l-ippjanar u l-iffinanzjar ta’ atti terroristiċi, kif ukoll l-ivvjaġġar barra mill-pajjiż għal finijiet terroristiċi.

Aħna qed nadottaw ukoll mezzi biex naġixxu kontra l-finanzjament tat-terroriżmu, billi nħeġġu lill-pajjiżi tal-UE jikkondividu informazzjoni b’mod aktar effettiv. Aħna appoġġjajna b’mod qawwi l-EUROPOL, l-aġenzija tas-sigurtà tagħna, fl-isforzi tagħha biex issir ċentru tal-UE għall-iskambju tal-intelliġenza u l-informazzjoni, li huwa kruċjali biex jiġu prevenuti atti terroristiċi.

Kull sena, il-pulizija tirrapporta madwar 30 miljun reat fl-UE, minbarra reati minuri. Għaldaqstant, aħna niġġieldu kontinwament għal liġijiet li jiffokaw fuq il-vittmi, biex niżguraw li qed jiġu sodisfatti l-ħtiġijiet tagħhom u nipproteġu d-dinjità u s-sigurtà tagħhom.