HOT_TOPIC

Kampen mod terrorisme

09.02.2016
Læs mere

Forebyggelse af radikalisering og styrkelse af integrationen

Efter de mange terrorangreb i Europa i de seneste år var vi den første politiske kraft, der forstod, at det hastede med at opgradere Europas sikkerhedsinfrastruktur. Terror er en global trussel, der skal tackles på både lokalt, nationalt, europæisk, regionalt og globalt niveau.

Vi går ind for effektive politikker til forebyggelse af radikalisering og til integration af fjendtligt indstillede personer for at håndtere problemet med 'home-grown' terrorister. Internetvirksomheder har en stor del af ansvaret for at deltage i denne indsats, lige fra at forhindre udbredelse af propaganda til samarbejde med de retshåndhævende myndigheder.

For effektivt at bekæmpe den voksende trussel fra fremmedkrigere er det nødvendigt, at EU-landene harmoniserer deres øjeblikkelige håndtering af og tilgang til problemet. EPP-gruppen har stået i spidsen for indsatsen for at indføre systematisk kontrol af alle personer, der krydser EU's ydre grænser, med henblik på at identificere fremmedkrigere, der vender tilbage til EU.

Konkrete tiltag til støtte for den nationale indsats

Selv om kampen mod terrorisme hører under medlemsstaternes enekompetence, skal EU gøre alt, hvad der er i dens magt for at bistå de nationale retshåndhævende myndigheder i deres arbejde. Vi har derfor bakket op om ajourføringen af det europæiske kontinents juridiske ramme for terrorisme, med henblik på at sikre at planlægning og finansiering af terrorhandlinger samt udlandsrejser med terror for øje tydeligt klassificeres som kriminelle handlinger.

Vi iværksætter også metoder til bekæmpelse af finansiering af terrorisme ved at tilskynde EU-landene til at udveksle oplysninger på en mere effektiv måde. Vi har bakket kraftigt op om vores sikkerhedsorgan EUROPOL's bestræbelser på at blive det centrale sted i EU for udveksling af efterretninger og informationer, hvilket er nøglen til at forhindre terrorangreb.

Hvert år optager politiet rapport om 30 millioner kriminelle handlinger i EU, og heri er ikke medregnet mindre forseelser. Det er grunden til, at vi konstant arbejder på at få vedtaget lovgivning, der har fokus på ofrene. Det gør vi for at sikre, at ofrene får deres behov opfyldt, samt for at beskytte deres værdighed og sikkerhed.