HOT_TOPIC

Boj proti terorizmu

09.02.2016
Dodatne informacije

Preprečevanje radikalizacije in spodbujanje vključevanja

Po valu terorističnih napadov, ki so pretresli Evropo v zadnjih letih, smo bili prva politična sila, ki je razumela nujnost okrepitve varnostne infrastrukture Evrope. Terorizem je svetovna grožnja, s katero se je treba spopasti na lokalni, nacionalni, evropski, regionalni in svetovni ravni.

Zavzemamo se za odločne politike za preprečevanje radikalizacje in vključevanje nezadovoljnih posameznikov za spopad s problemom terorizma, nastalega na domačih tleh. Pri teh prizadevanjih nosijo velik del odgovornosti internetna podjetja, od preprečevanja širjenja teroristične propagande do sodelovanja z organi pregona.

Za učinkovit boj proti vse večji grožnji, ki jo pomenijo „tuji borci“, morajo države EU uskladiti svoje takojšnje odzive in pristop k vprašanju. Skupina ELS je imela vodilno vlogo pri prizadevanjih za uvedbo sistematičnih preverjanj vseh oseb, ki prehajajo zunanje meje EU, za odkrivanje tujih borcev, ki se vračajo na ozemlje EU.

Konkretni ukrepi v podporo nacionalnim prizadevanjem

Ker so za boj proti terorizmu pristojne izključno države članice, bi morala EU storiti vse za olajšanje dela nacionalnim organom kazenskega pregona. V ta namen smo podprli posodobitev pravnega okvira o boju proti terorizmu na ravni celine, da se načrtovanje in financiranje terorističnih napadov ter potovanje v tujino za namene terorizma jasno razvrstijo kot kazniva dejanja.

Sprejemamo tudi ukrepe za boj proti financiranju terorizma prek spodbujanja držav EU k učinkovitejši izmenjavi informacij. Našo varnostno agencijo Europol smo odločno podprli pri njenem prizadevanju, da postane središče EU za izmenjavo obveščevalnih podatkov in informacij, kar je ključno za preprečitev terorističnih napadov.

Policija vsako leto poroča o približno 30 milijonih kaznivih dejanjih v EU, pri čemer prekrški niso upoštevani. Zato si nenehno prizadevamo za zakonodajo, ki bo osredotočena na žrtve, da se upoštevajo njihove potrebe ter zaščitita njihova dostojanstvo in varnost.