HOT_TOPIC

Kova su terorizmu

09.02.2016
Skaityti daugiau

Radikalėjimo prevencija ir integracijos skatinimas

Po daugybės teroristų išpuolių, sudrebinusių Europą pastaraisiais metais, esame pirmoji politinė jėga, kuri supranta, kad būtina sustiprinti Europos saugumo infrastruktūrą. Terorizmas yra pasaulinė grėsmė, kurią būtina spręsti vietos, nacionaliniu, Europos, regionų ir pasaulio lygmeniu.

Mes palaikome griežtas politines priemones, skirtas užkirsti kelią radikalėjimui ir integruoti nepatenkintus asmenis, taip sprendžiant „gimtojoje šalyje užaugusių“ teroristų problemą. Nemaža atsakomybė šioje srityje tenka interneto bendrovėms pradedant pastangomis užkirsti kelią teroristinės propagandos sklaidai ir baigiant bendradarbiavimu su teisėsaugos institucijomis.

Kad kova su vis didėjančia „užsienio kovotojų“ grėsme būtų veiksminga, ES valstybės privalo suderinti savo veiksmus ir požiūrį į problemą. ELP frakcija dėjo dideles pastangas, siekdama įgyvendinti sistemingus visų asmenų, kurie kerta ES išorės sienas, patikrinimus, siekiant atpažinti į ES teritoriją grįžtančius užsienio kovotojus.

Konkrečios priemonės atskirų šalių pastangoms remti

Nors kova su terorizmu yra išimtinė valstybių narių kompetencija, ES turėtų daryti viską, kad palengvintų nacionalinių teisėsaugos institucijų darbą. Siekdami šio tikslo mes padėjome atnaujinti visam žemynui taikomą teisinę kovos su terorizmu sistemą, kad teroristų išpuolių planavimą ir finansavimą bei keliones į užsienį terorizmo tikslais galėtume aiškiai įvardyti kaip nusikaltimus.

Mes taip pat įgyvendiname kovos su terorizmo finansavimu priemones, skatindami ES valstybes veiksmingiau dalytis informacija. Tvirtai palaikome saugumo agentūrą EUROPOLĄ, kuri siekia tapti ES keitimosi konfidencialiais duomenimis ir kita informacija centru, nes tai yra pagrindinė teroristų išpuolių prevencijos priemonė.

Kiekvienais metais policija praneša apie maždaug 30 milijonų nusikaltimų ES, neskaitant smulkių nusižengimų. Todėl mes nuolat siekiame, kad įstatymuose dėmesys būtų sutelkiamas į nukentėjusiuosius, taip pat, kad būtų tenkinami jų poreikiai, ginamas orumas ir užtikrinamas saugumas.