HOT_TOPIC

Terrorismin torjunta

09.02.2016
Lue lisää

Radikalisoitumisen estäminen ja kotoutumisen edistäminen

Me olimme ensimmäinen poliittinen vaikuttaja, joka ymmärsi Eurooppaa viime vuosina järisyttäneen terrori-iskujen sarjan jälkeen, että EU:n turvallisuusinfrastruktuuria on kiireellisesti vahvistettava. Terrorismi on maailmanlaajuinen uhka, johon on puututtava paikallisesti, valtakunnallisesti, EU:ssa, alueellisesti ja maailmanlaajuisesti.

Me kannatamme voimakkaita toimintalinjoja, joilla estetään radikalisoitumista ja kotoutetaan turhautuneita henkilöitä, jotta voidaan puuttua ”kotimaisten” terroristien ongelmaan. Internetyhtiöillä on suuri vastuu näihin toimenpiteisiin osallistumisessa terrorismipropagandan levittämisen estämisestä yhteistyöhön lainvalvontaviranomaisten kanssa.

Niin sanottujen vierastaistelijoiden aiheuttaman kasvavan uhan tehokas torjuminen edellyttää, että EU:n jäsenvaltiot yhdenmukaistavat reagointiaan ja lähestymistapaansa tähän ongelmaan. EPP-ryhmä on johtanut toimia, joiden tarkoituksena on ottaa käyttöön kaikkien EU:n ulkorajat ylittävien henkilöiden järjestelmälliset tarkastukset, jotta voidaan tunnistaa EU:n alueelle palaavat vierastaistelijat.

Konkreettisia toimenpiteitä kansallisen toiminnan tueksi

Vaikka terrorismin torjunta kuuluu jäsenvaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan, EU:n pitäisi tehdä kaikkensa kansallisen lainvalvontatyön helpottamiseksi. Tätä varten olemme kannattaneet terrorismiin liittyvän Euroopan laajuisen oikeudellisen kehyksen saattamista ajan tasalle, jotta terrori-iskujen suunnittelu ja rahoittaminen sekä matkustaminen ulkomaille terrorismitarkoituksissa voidaan luokitella selkeästi rikoksiksi.

Olemme myös laatimassa keinoja, joilla voidaan torjua terrorismin rahoitusta, kannustamalla EU:n jäsenvaltioita tehostamaan tietojen jakamista. Olemme tukeneet voimakkaasti EU:n turvallisuusviraston Europolin tavoitetta kehittyä EU:n keskukseksi tiedustelutietojen ja tietojen vaihdolle, sillä se on keskeistä terrori-iskujen ehkäisemisessä.

Poliisi ilmoittaa vuosittain noin 30 miljoonasta EU:n tehdystä rikoksesta, eivätkä pikkurikokset ole siinä mukana. Siksi toimimme jatkuvasti sellaisten lakien puolesta, joissa keskitytään uhreihin ja joilla voidaan varmistaa, että heidän tarpeensa täytetään ja heidän ihmisarvoaan ja turvallisuuttaan suojellaan.