Sloboda a rovné príležitosti

Základné princípy EÚ, ako je sloboda pohybu, nemôžu byť nikdy spochybnené. EÚ spoločne s členskými štátmi musí bojovať proti akémukoľvek zneužitiu princípu slobody pohybu ako na národnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ.

Boj za práva žien vrátane rozdielov v mzdách mužov a žien a proti rodovému násiliu musí zostať prioritou. Musíme tiež rešpektovať práva detí a brať do úvahy ich najlepšie záujmy.

Všetky členské štáty musia garantovať práva pôvodných národných menšín a jazykových skupín.

Naša humanitárna zodpovednosť

Európa musí ponúknuť ochranu politickým utečencom a tým, ktorí utekajú pred občianskymi vojnami. Európa by preto mala vytvoriť efektívny spoločný azylový systém a členské štáty plne realizovať existujúce pravidlá.

Európa potrebuje vyvinúť jednotnú spoločnú azylovú a migračnú politiku, v rámci ktorej členské štáty môžu uprednostniť prístup občanov EÚ na svoje pracovné trhy a zároveň zvyšovať svoje ciele v rozvojovej a humanitárnej pomoci.

EÚ nesmie tolerovať podvody v sociálnej oblasti a sociálny dumping. Rešpektujeme zapojenie legálnych migrantov na pracovnom trhu, netolerujeme však zneužívaniu systému a jasne rozlišujeme medzi utečencami a ekonomickými migrantmi. Členské štáty musia v súlade s medzinárodným právom vracať nelegálnych ekonomických migrantov do ich krajín pôvodu.

Investícia do bezpečnosti

Prioritou EÚ je boj s organizovaným zločinom, korupciou a teroristickými organizáciami, rovnako ako boj s obchodovaním s ľuďmi. Malé členské štáty a štáty na európskom pobreží čelia rade špecifických výziev spojených s migráciou. Naším cieľom je zabrániť organizovanému zločinu, obchodovaniu s ľuďmi a predchádzať tragédiám.

Chceme zabezpečiť európske hranice. Európa musí navýšiť finančné, ľudské a technické zdroje a posilniť agentúru ochraňujúci hranice.

Európa takisto potrebuje stratégiu kybernetickej bezpečnosti a boja s kyberzločinom. Členské štáty musia zlepšiť policajnú a justičnú spoluprácu v boji so zločinom online i offline.

iný relevantný obsah

Kontaktné údaje