Oikeus- & sisäasiat

Vapaus ja tasa-arvo

Emme hyväksy yhtään takapakkia sellaisille EU:n perusperiaatteille kuin liikkumisvapaus. EU:n ja sen jäsenvaltioiden on yhdessä torjuttava liikkumisvapauden periaatteen väärinkäyttö kansallisella ja EU:n tasolla. Haluamme yksinkertaistaa ja lisätä EU:n työvoiman liikkuvuutta.

Taistelun naisten oikeuksien puolesta, mukaan lukien palkkaeron häivyttäminen ja sukupuoleen kohdistuvan väkivallan torjuminen, on pysyttävä etusijalla. Meidän on myös kunnioitettava lasten oikeuksia ja tehtävä päätökset heidän parhaakseen.

Kaikkien jäsenvaltioiden on varmistettava kansallisten ja kielellisten vähemmistöjen oikeudet.

Humanitaariset velvollisuutemme

Euroopan on tarjottava suojaa poliittisille pakolaisille ja niille, jotka pakenevat kansallissotia. Jotta voimme täyttää humanitaariset velvollisuutemme, EU:n on luotava tehokas yhteinen turvapaikkajärjestelmä, samalla kun jäsenvaltioiden noudatettava täysin nykyisiä sääntöjä.

Euroopan on kehitettävä yhteinen turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka, jonka puitteissa jäsenvaltioiden on mahdollista asettaa EU-kansalaiset etusijalle pääsyssä työmarkkinoilleen, samalla kun lisäämme kohdennettua kehitys- ja humanitaarista apua.

EU ei voi hyväksyä petoksia ja polkumyyntiä sosiaalialalla. Samalla kun annamme arvoa lailliselle maahanmuutolle työmarkkinoilla, meidän on torjuttava väärinkäyttö sekä tehtävä ero pakolaisten ja taloudellisista syistä maahan muuttavien välillä. Jäsenmaiden on palautettava laittomasti maassa olevat talouspakolaiset lähtömaihinsa, kunnioittaen kansainvälistä ja EU-oikeutta.

Sijoittaminen turvallisuuteen

Järjestäytyneen rikollisuuden, korruption ja terroristijärjestöjen sekä ihmiskaupan torjuminen on edelleen EU:n ensisijaisia tavoitteita. Koska pienet maat ja Euroopan rannikkoalueiden maat kohtaavat erityisiä haasteita maahanmuuttoasioissa, haluamme lopettaa järjestäytyneen rikollisuuden ja ihmiskaupan tragedioiden ehkäisemiseksi.

Haluamme tehdä Euroopan rajoista turvallisemmat. Uskomme, että Euroopan on lisättävä taloudellisia, inhimillisiä ja teknisiä resursseja, samalla kun rajaturvallisuusviraston roolia ja oikeuksia vahvistetaan.

Eurooppa tarvitsee myös strategian kyberturvallisuudelle. Jäsenmaiden on parannettava poliisi- ja oikeudellista yhteistyötä verkossa ja sen ulkopuolella tapahtuvan rikollisuuden torjumiseksi.

Asiaankuuluva työryhmä

Oikeus- & sisäasiat

Related Position Papers

No result

Muu asiaa liittyvä sisältö

No result

Yhteystiedot

Paulo RANGEL