Vrijheid en gelijkheid

Het basisbeginsel van vrij verkeer binnen de EU mag nooit worden teruggedraaid. De EU en de lidstaten moeten daarom samenwerken om misbruik van dit beginsel te voorkomen. Tegelijkertijd moet het makkelijker worden voor werknemers om binnen de EU te reizen en moet dit verkeer worden aangemoedigd.

Ook moeten we strijden voor vrouwenrechten door onder meer de loonkloof te dichten en gendergeweld te bestrijden. Wij vinden het daarom belangrijk om de ondertekening van de EU van het Verdrag van Istanbul inzake geweld tegen vrouwen te ondersteunen. Daarnaast maken we ons sterk voor de rechten van kinderen. Tot slot moeten de lidstaten de rechten van nationale minderheden en taalgroepen beschermen.

Onze humanitaire verplichtingen

Het is de humanitaire verplichting van Europa om bescherming te bieden aan politieke vluchtelingen en mensen die op de vlucht zijn voor burgeroorlogen. Het is daarom essentieel dat er een doeltreffend gemeenschappelijk asielstelsel wordt opgericht en dat de huidige regels volledig worden toegepast.

In een gemeenschappelijk asiel- en immigratiebeleid moet de toegang van de EU-burgers tot de arbeidsmarkt op de eerste plaats komen. Er moet ook plaats worden gemaakt voor meer gerichte ontwikkelings- en humanitaire hulp. De EU moet daarnaast hard optreden tegen sociale fraude en sociale dumping. Hoewel wij de rol van legale migratie in de arbeidsmarkt erkennen, is het belangrijk misbruik aan te pakken en een onderscheid te maken tussen vluchtelingen en economische migranten. Economische migranten die hier illegaal verblijven moeten daarom door de lidstaten worden teruggestuurd naar het land van herkomst. Hierbij moet wel het internationaal en het EU-recht worden gerespecteerd.

Investeren in onze veiligheid

De strijd tegen georganiseerde misdaad, corruptie en terrorisme staat voor ons op de eerste plaats. Om humanitaire rampen te voorkomen, moeten we een einde maken aan mensenhandel en ons inzetten voor meer grensbeveiliging. Kleine landen en landen die zich aan de Europese kusten bevinden staan nog steeds voor zeer specifieke uitdagingen.

Wij willen de grenzen van Europa veiliger maken. Wij zijn van mening dat Europa over meer financiële, personele en technische middelen moet beschikken. Tegelijkertijd moeten de rol en de bevoegdheden van het grensbewakingsagentschap worden versterkt.

Daarnaast moet er een Europese strategie voor cyberbeveiliging en de bestrijding van cybercriminaliteit komen, zodat de lidstaten, de politie en justitie beter samen kunnen werken om zowel online- als offlinecriminaliteit te bestrijden.

De EVP-Fractie benadrukt dat de veiligheid van de EU en haar burgers moeten worden versterkt. Er moet ook meer toezicht komen op de activiteiten van de geheime diensten en het gebruik van spyware.

Andere gerelateerde inhoud

Contactgegevens