Libertate și egalitate

Nu este admisibil să regresăm în aplicarea principiului de bază al liberei circulații în interiorul UE. UE și statele sale membre trebuie să colaboreze pentru a împiedica abuzurile legate de acest principiu. Simplificarea procedurilor și creșterea mobilității forței de muncă din UE reprezintă o prioritate.

Trebuie să luptăm și pentru drepturile femeilor, și anume eliminarea diferențelor salariale și combaterea violenței de gen. Este important să susținem accesul UE la Convenția de la Istanbul privind violența împotriva femeilor și să acordăm prioritate drepturilor copiilor. Statele membre trebuie, de asemenea, să garanteze drepturile minorităților naționale și ale grupurilor lingvistice.

Responsabilitățile noastre umanitare

Europa are responsabilitatea umanitară de a oferi protecție refugiaților politici și celor care fug din calea războaielor civile. Avem nevoie de un sistem comun de azil eficace, dar și de punerea în aplicare deplină a regulilor existente.

O politică comună în materie de azil și imigrație ar trebui să acorde prioritate accesului cetățenilor UE la piețele forței de muncă și să majoreze ajutorul umanitar pentru dezvoltare. UE nu poate tolera frauda socială și dumpingul social. Deși respectăm migrația legală pe piața forței de muncă, este important să se combată abuzurile și să se facă distincția între refugiați și migranții economici. Statele membre trebuie să returneze în țările de origine migranții economici aflați în situație de ședere ilegală, în acord cu dreptul internațional și dreptul UE.

Investiții în securitate

Combaterea criminalității organizate, a corupției și a terorismului este o prioritate. Pentru a preveni tragediile, trebuie să punem capăt traficului de persoane și să sporim securitatea frontierelor, întrucât țările mici și țările situate de-a lungul coastelor Europei se confruntă cu dificultăți foarte specifice.

Dorim ca frontierele Europei să devină mai sigure. Credem că Europa trebuie să își mărească resursele financiare, umane și tehnice, consolidând în același timp rolul și prerogativele agenției de protecție a frontierelor.

Europa are nevoie totodată de o strategie pentru securitatea cibernetică și combaterea criminalității informatice, care să îmbunătățească cooperarea dintre statele membre, poliție și justiție pentru a lupta împotriva criminalității online și offline.

Grupul PPE subliniază necesitatea de a întări securitatea UE, securitatea cetățenilor săi și de a spori supravegherea activităților serviciilor secrete și a utilizării ilegale a programelor spion.

Conținut conex

Detalii de contact