Právní záležitosti a vnitřní věci

Svoboda a rovné příležitosti

Základní principy EU, jako je svoboda pohybu, nemohou být nikdy zpochybněny. EU společně s členskými státy musí bojovat proti jakémukoli zneužití principu svobody pohybu jak na národní úrovni, tak na úrovni EU.

Boj za práva žen včetně rozdílů ve mzdách žen a mužů a proti genderovému násilí musí zůstat prioritou. Musíme rovněž respektovat práva dětí a brát v potaz jejich nejlepší zájmy.

Všechny členské státy musí garantovat práva původních národních menšin a jazykových skupin.

Naše humanitární odpovědnost

Evropa musí nabídnout ochranu politickým uprchlíkům a těm, kdo prchají před občanskými válkami. Evropa by proto měla vytvořit efektivní společný azylový systém a členské státy plně provádět stávající pravidla.

Evropa potřebuje vyvinout jednotnou společnou azylovou a migrační politiku, v rámci které členské státy mohou upřednostnit přístup občanů EU na své pracovní trhy a zároveň zvyšovat své cíle v rozvojové a humanitární pomoci.

EU nesmí tolerovat podvody v sociální oblasti a sociální dumping. Respektujeme zapojení legálních migrantů na pracovním trhu, netolerujeme však zneužívání systému a jasně rozlišujeme mezi uprchlíky a ekonomickými migranty. Členské státy musejí v souladu s mezinárodním právem vracet nelegální ekonomické migranty do jejich zemí původu.

Investice do bezpečnosti

Prioritou EU je boj s organizovaným zločinem, korupcí a teroristickými organizacemi, stejně jako boj s obchodováním s lidmi. Malé členské státy a státy na evropském pobřeží čelí řadě specifických výzev spojených s migrací. Naším cílem je zabránit organizovanému zločinu, obchodování s lidmi a předcházet tragédiím.

Chceme zabezpečit evropské hranice. Evropa musí navýšit finanční, lidské a technické zdroje a posílit agenturu ochraňující hranice.

Evropa rovněž potřebuje strategii kybernetické bezpečnosti a boje s kyberzločinem. Členské státy musí zlepšit policejní a justiční spolupráci v boji se zločinem online i offline.

Příslušná pracovní skupina

Právní záležitosti a vnitřní věci

Related Position Papers

No result

Další informace

zpravy 01.01.1970 - 1:00
news 01.01.1970 - 1:00
ZAHRANIČNÍ VĚCI PRÁVNÍ A VNITŘNÍ ZÁLEŽITOSTI

Mezinárodní den Romů – uctění obětí genocidy Romů

U příležitosti mezinárodního dne Romů 8. dubna hlasuje Ev...

zpravy 01.01.1970 - 1:00
news 01.01.1970 - 1:00
PRÁVNÍ A VNITŘNÍ ZÁLEŽITOSTI

Nové prostředky boje proti komerčnímu pirátství

„Dodržení práv duševního vlastnictví je nezbytné ...

zpravy 01.01.1970 - 1:00
news 01.01.1970 - 1:00
ZAHRANIČNÍ VĚCI HOSPODÁŘSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRÁVNÍ A VNITŘNÍ ZÁLEŽITOSTI

Ruští trollové a hybridní válka

Říká se, že pravda je první obětí války. Propaganda sice není novým fe...

Kontakty

Paulo RANGEL