Sprawy prawne & wewnętrzne

Wolność i Równość

Nie można cofać się w odniesieniu do podstawowej zasady UE, taką jak swoboda przemieszczania się. UE i jej państwa członkowskie muszą wspólnie zwalczać nadużycia wynikające z zasady swobody przemieszczania się na szczeblu krajowym i unijnym. Chcemy uprościć i zwiększyć mobilność siły roboczej w UE.

Walka o prawa kobiet, w tym niwelowanie luki płacowej i walka z przemocą na tle płciowym, musi pozostać priorytetem. Musimy również szanować prawa dzieci i brać pod uwagę ich najlepszy interes.

Wszystkie państwa członkowskie muszą zagwarantować prawa osobom należącym do autochtonicznych mniejszości narodowych i grup językowych.

Nasza odpowiedzialność humanitarna

Europa musi oferować ochronę uchodźcom politycznym oraz uciekającym z powodu wojen domowych. Aby spełnić naszą odpowiedzialność humanitarną, UE powinna stworzyć skuteczny wspólny system azylowy, a jej państwa członkowskie w pełni wdrożyć istniejące przepisy.

Europa musi opracować wspólną politykę w zakresie azylu i imigracji, w której państwa członkowskie mogą priorytetowo traktować dostęp obywateli UE do swoich rynków pracy, jednocześnie zwiększając ukierunkowany rozwój i pomoc humanitarną.

UE nie może tolerować oszustw społecznych i dumpingu. Chociaż szanujemy legalną migrację na rynku pracy, musimy zwalczać nadużycia i odróżniać uchodźców od imigrantów zarobkowych. Zgodnie z prawem międzynarodowym i unijnym, państwa członkowskie muszą odsyłać nielegalnie przebywających imigrantów zarobkowych do swoich krajów pochodzenia.

Inwestowanie w bezpieczeństwo

Walka z przestępczością zorganizowaną, korupcją i organizacjami terrorystycznymi pozostaje priorytetem UE, podobnie jak walka z handlem ludźmi. Ponieważ kraje wzdłuż wybrzeża Europy jak również te mniejsze borykają się z bardzo specyficznymi wyzwaniami związanymi z kwestiami migracji, chcemy położyć kres zorganizowanej przestępczości i handlowi ludźmi, aby zapobiec tragediom.

Chcemy zwiększyć bezpieczeństwo europejskich granic. Uważamy, że Europa musi zwiększyć zasoby finansowe, ludzkie i techniczne, jednocześnie wzmacniając rolę i przywileje agencji ochrony granic.

Europa potrzebuje również strategii na rzecz cyberbezpieczeństwa i cyberprzestępczości. Państwa członkowskie muszą poprawić współpracę w zakresie policji i wymiaru sprawiedliwości w celu zwalczania przestępczości online i offline.

odpowiednia Grupa Robocza

Sprawy prawne & wewnętrzne

Related Position Papers

Combat Organised Crime
publikacje 13.09.2022

Stanowisko w Sprawie Metod Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej w Unii Europejskiej

Wprowadzenie Przestępczość zorganizowana to...

Child Rights
publikacje 15.03.2021

Stanowisko Grupy EPL w sprawie Praw Dziecka

I. Wprowadzenie „(...) Unia umacnia i propaguje swoje wartości i interesy oraz wnosi wkład w ochronę swoich obyw...

więcej na temat

Hungary
informacje 07.07.2021 - 9:11
news 07.07.2021 - 9:11
SPRAWY WEWNĘTRZNE I PRAWNE

Nikt nie powinien uczyć dzieci dyskryminacji

"Żaden rząd w UE nie może patrzeć bezczynnie na ciągłą dewastację praworządności przez rządy Polski i Węgier. Gdy praworz...

Poland
informacje 15.04.2021 - 10:57
news 15.04.2021 - 10:57
SPRAWY WEWNĘTRZNE I PRAWNE

Zbigniew Ziobro unika konfrontacji z faktami

,,Dziś Rzecznik Generalny Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości potwierdził, że w Polsce są poważne problemy z prawor...

Media without choice
informacje 10.02.2021 - 15:10
news 10.02.2021 - 15:10
SPRAWY WEWNĘTRZNE I PRAWNE

Grupa EPL wzywa do debaty na temat wolności mediów w Polsce

Grupa EPL wystąpiła dziś z wnioskiem o pilną debatę, podczas najbliższej sesji plena...

Elections in Poland [nid:106829]
informacje 08.04.2020 - 12:24
news 08.04.2020 - 12:24
SPRAWY WEWNĘTRZNE I PRAWNE WYDARZENIE W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

Rząd PiS wchodzi na niedemokratyczną ścieżkę

„Z wielkim zaniepokojeniem obserwujemy jak kierowana przez PiS koalicja zmienia kodeks wyborczy w...

Załaduj więcej +

Kontakty

Paulo RANGEL