committee

Landbouw en plattelandsontwikkeling

Landbouwers steunen en voedselzekerheid waarborgen

Naast haar wetgevingswerkzaamheden ziet de commissie ook toe op de uitvoering van het GLB en andere belangrijke kwesties zoals voedselzekerheid, in nauwe samenwerking met de Commissie en de Raad en andere EU-instellingen en belanghebbenden.

De EVP-Fractie ijvert voor een krachtiger landbouwbeleid van de EU, met passende financiering en nieuwe duurzame en efficiënte methoden om de lokale voedselproductie in Europese gezinsbedrijven te vrijwaren en met ondersteuning van jonge landbouwers om de toekomst van de Europese voedselproductie te waarborgen.

Ook hebben wij 600 000 bijenhouders in de EU gesteund door te pleiten voor maatregelen om honingfraude een halt toe te roepen en voor een duidelijke en wetenschappelijke aanpak bij het beheer van vergunningen voor diverse chemische stoffen die de gezondheid van bijen kunnen aantasten.

Andere gerelateerde inhoud