committee

Landbouw en plattelandsontwikkeling

Boeren steunen en voedselzekerheid beschermen

Voedselzekerheid en de veerkracht van de EU-landbouw op de lange termijn zijn topprioriteiten voor de EVP-Fractie en voor de leden van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. We werken aan een eerlijke Green Deal die ecologisch, sociaal en economisch duurzaam is.

De EVP-Fractie zet zich in voor een krachtiger landbouwbeleid van de EU, met voldoende financiering en nieuwe duurzame en efficiënte methoden om de lokale voedselproductie in Europese familiebedrijven te beschermen. Wij ondersteunen ook jonge boeren om de toekomst van de Europese voedselproductie zeker te stellen. Het opbouwen van veerkracht voor onze voedselproductie is van cruciaal belang nu de oorlog die Rusland in Oekraïne is begonnen heeft geleid tot onrust en onzekerheid in de hele voedselketen.

Naast haar wetgevingswerkzaamheden houdt de commissie ook toezicht op de uitvoering van het GLB en andere kwesties, in nauwe samenwerking met zowel de Commissie en de Raad, als andere EU-instellingen en belanghebbenden.

Een man in een tarweveld staat voor een tractor

Andere gerelateerde inhoud