committee

Landbouw en plattelandsontwikkeling

Boeren ondersteunen en voedselzekerheid beschermen

Naast haar wetgevende werk houdt de commissie ook toezicht op de uitvoering van het GLB en andere belangrijke kwesties zoals voedselzekerheid, in nauwe samenwerking met de Commissie en de Raad en andere EU-instellingen en belanghebbenden.

De PPE-Fractie strijdt voor een sterker EU-landbouwbeleid met voldoende financiering en nieuwe duurzame en efficiënte methoden om de lokale voedselproductie op de familieboerderijen in Europa veilig te stellen en jonge boeren te ondersteunen om de toekomst van de Europese voedselproductie te waarborgen.

We hebben ook 600.000 imkers in de EU gesteund door op te roepen tot maatregelen om honingvervalsing te stoppen en tot een duidelijke en wetenschappelijk onderbouwde aanpak voor het beheer van vergunningen voor verschillende chemicaliën die de gezondheid van bijen kunnen aantasten.

Een man in een tarweveld staat voor een tractor

Andere gerelateerde inhoud