committee

Agricultură și dezvoltare rurală

Sprijinirea fermierilor și protejarea securității alimentare

Asigurarea securității alimentare și a rezilienței agriculturii UE pe termen lung sunt priorități absolute pentru Grupul PPE și pentru membrii Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală. Depunem eforturi ca să obținem un pact verde echitabil, care să fie sustenabil din punct de vedere ecologic, social și economic.

Grupul PPE luptă pentru o politică agricolă mai puternică a UE, care să dispună de o finanțare adecvată și de noi metode sustenabile și eficiente de protejare a producției alimentare locale în cadrul fermelor familiale din Europa și de sprijinire a tinerilor fermieri pentru a asigura viitorul producției alimentare europene. Consolidarea rezilienței pentru producția noastră de alimente este esențială acum, când războiul declanșat de Rusia în Ucraina a dus la tulburări și inconveniențe de-a lungul întregului lanț alimentar.

Pe lângă activitatea sa legislativă, în strânsă cooperare cu Comisia și cu Consiliul, dar și cu alte instituții și părți interesate ale UE, comisia monitorizează punerea în aplicare a PAC și a altor aspecte.

Un bărbat pe un câmp de grâu stă în fața unui tractor

Conținut conex