committee

Agricultură și dezvoltare rurală

Sprijinirea fermierilor și protejarea securității alimentare

În plus față de activitatea sa legislativă, comisia monitorizează, de asemenea, punerea în aplicare a PAC și alte aspecte importante, cum ar fi securitatea alimentară, în strânsă cooperare cu Comisia și Consiliul, împreună cu alte instituții și părți interesate ale UE.

Grupul PPE luptă pentru o politică agricolă mai puternică a UE, care să dispună de o finanțare adecvată și de noi metode sustenabile și eficiente de protejare a producției alimentare locale în cadrul fermelor familiale din Europa și de sprijinire a tinerilor fermieri pentru a asigura viitorul producției alimentare europene.

Am sprijinit, de asemenea, 600 000 de apicultori din Uniune, solicitând să se ia măsuri pentru a opri falsificarea mierii și pentru a se folosi o abordare clară și fundamentată științific pentru gestionarea permiselor pentru diverse substanțe chimice care ar putea afecta sănătatea albinelor.

Conținut conex