committee

Maatalous ja maaseudun kehittäminen

Viljelijöiden tukeminen ja elintarviketurvasta huolehtiminen

Elintarviketurva ja EU:n maatalouden pitkän aikavälin selviytymiskyky ovat EPP-ryhmän ja maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan jäsenten tärkeimpiä painopisteitä. Teemme töitä oikeudenmukaisen vihreän kehityksen eteen, joka on ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää.

EPP-ryhmä haluaa vahvistaa EU:n maatalouspolitiikkaa ja varmistaa, että sillä on riittävästi rahoitusta sekä uusia, kestäviä ja tehokkaita keinoja Euroopan perhetiloihin tukeutuvan paikallisen elintarviketuotannon turvaamiseksi ja nuorten viljelijöiden tukemiseksi, jotta turvataan unionin elintarviketuotannon tulevaisuus. Elintarviketuotantomme selviytymiskyvyn vahvistaminen on välttämätöntä nyt kun Venäjän Ukrainassa aloittama sota on aiheuttanut sekasortoa ja epävarmuutta koko ruokaketjulle.

Lainsäädäntötyönsä lisäksi valiokunta valvoo YMP:n täytäntöönpanoa ja seuraa muita tärkeitä kysymyksiä tiiviissä yhteistyössä komission ja neuvoston sekä EU:n muiden toimielinten ja sidosryhmien kanssa.

Mies vehnäpellolla seisoo traktorin edessä -

Muu asiaa liittyvä sisältö