committee

Земеделие и развитие на селските райони

Подпомагане на земеделските стопани и защита на продоволствената сигурност

Продоволствената сигурност и дългосрочната устойчивост на селското стопанство в ЕС са основни приоритети за групата на ЕНП и за членовете на комисията по земеделие и развитие на селските райони. Работим за справедлив зелен пакт, който е устойчив от екологична, социална и икономическа гледна точка.

Групата на ЕНП се бори за по-силна селскостопанска политика на ЕС с подходящо финансиране и нови, устойчиви и ефикасни методи за запазване на местното производство на храни в семейните стопанства в Европа и за подпомагане на младите земеделски стопани, за да се гарантира бъдещето на европейското производство на храни. Постигането на устойчивост за нашето производство на храни е от решаващо значение сега, когато войната, която Русия започна в Украйна, доведе до сътресения и несигурност по цялата хранителна верига.

В допълнение към законодателната си работа комисията следи също така изпълнението на ОСП и други въпроси в тясно сътрудничество с Комисията и Съвета, както и с други институции на ЕС и заинтересовани страни.

Мъж в пшенично поле стои пред трактор

Друго свързано съдържание