committee

Kmetijstvo in razvoj podeželja

Podpora kmetom in zaščita zanesljive preskrbe s hrano

Odbor poleg zakonodajnega dela spremlja tudi izvajanje SKP in druga pomembna vprašanja, kot je prehranska varnost, pri čemer tesno sodeluje s Komisijo in Svetom ter drugimi institucijami EU in zainteresiranimi stranmi.

Skupina EPP se zavzema za močnejšo kmetijsko politiko EU z ustreznim financiranjem ter novimi trajnostnimi in učinkovitimi metodami za zaščito lokalne proizvodnje hrane na evropskih družinskih kmetijah in podporo mladim kmetom, da se zagotovi prihodnost evropske proizvodnje hrane.

Podprli smo tudi 600.000 čebelarjev v EU, saj smo pozvali k ukrepom za preprečevanje ponarejanja medu ter k jasnemu in znanstveno utemeljenemu pristopu k upravljanju dovoljenj za različne kemikalije, ki lahko vplivajo na zdravje čebel.

Moški na pšeničnem polju stoji pred traktorjem

Ostali povezani dokumenti