committee

Kmetijstvo in razvoj podeželja

Podpora za kmete in skrb za prehransko varnost

Poleg zakonodajnega dela odbor v tesnem sodelovanju s Komisijo in Svetom ter drugimi institucijami EU in deležniki spremlja izvajanje skupne kmetijske politike in druga pomembna vprašanja, kot je prehranska varnost.

Skupina ELS si prizadeva za odločnejšo kmetijsko politiko EU z ustreznim financiranjem, novimi, trajnostnimi in učinkovitimi metodami za ohranjanje lokalne proizvodnje hrane na evropskih družinskih kmetijah ter podporo za mlade kmete, da se zagotovi prihodnost za evropsko pridelavo živil.

Podprli smo tudi 600 tisoč čebelarjev v EU, in sicer smo pozvali k ukrepom zoper ponarejanje medu ter jasnemu, na znanosti temelječemu pristopu k upravljanju dovoljenj za različne kemikalije, ki bi utegnile škodovati zdravju čebel.

Ostali povezani dokumenti