Zjednodušenie poľnohospodárskych pravidiel je víťazstvom poľnohospodárov

24.04.2024 17:26

Zjednodušenie poľnohospodárskych pravidiel je víťazstvom poľnohospodárov

Dôležité upozornenie
Tento dokument bol preložený automaticky.
Zobraziť pôvodnú verziu
farmár

Skupina PPE víta zjednodušenie a uľahčenie pravidiel spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ (SPP), ktoré dnes prijal Európsky parlament.

"Výsledok hlasovania je víťazstvom pre európskych poľnohospodárov a našu potravinovú bezpečnosť," hovorí predseda poľnohospodárskeho výboru Európskeho parlamentu Norbert Lins.

"Keďže poľnohospodári už nebudú musieť vyčleniť minimálnu časť svojej ornej pôdy na neprodukčné plochy, výsledok zmierni ekonomickú záťaž poľnohospodárskych podnikov a zároveň zlepší našu európsku produkciu," hovorí Lins. "Pre malé poľnohospodárske podniky je spravodlivé, že majú výnimku z kontrol a sankcií v rámci režimu podmienenosti," dodáva.

"Skupina PPE stojí na strane európskych poľnohospodárov a vidieckych spoločenstiev. Dôrazne sa zasadzujeme za uvoľnenie pravidiel podmienenosti SPP a odstránenie zbytočnej byrokratickej záťaže a už mnoho rokov žiadame väčšie zjednodušenie a flexibilitu pre poľnohospodárov," hovorí poslanec Európskeho parlamentu Herbert Dorfmann, hovorca skupiny PPE pre poľnohospodárstvo

Dorfmann zdôrazňuje, že dnešné rozhodnutie tiež zníži centralizmus tým, že členským štátom poskytne väčšiu flexibilitu pri rozhodovaní o tom, ktorú pôdu a v ktorom ročnom období budú chrániť. Každá krajina sa tiež môže rozhodnúť nahradiť striedanie plodín diverzifikáciou plodín.

"Skupina PPE dôsledne vystupovala proti mimoriadne prísnemu režimu podmienenosti zavedenému v SPP 2023-27. Toto rozhodnutie dokazuje, že pod naším vedením môže EÚ zlepšiť svoju potravinovú bezpečnosť a schopnosť poľnohospodárov získať dôstojný príjem," zdôrazňujú Lins a Dorfmann.

Poznámky pre editorov

Poslanecký klub EĽS s 177 členmi zo všetkých členských štátov je najsilnejšia politická skupina v Európskom parlamente

iný relevantný obsah