committee

Peticije

Izboljševanje prihodnje zakonodaje

V praksi je odbor pristojen za obravnavanje peticij in za odnose z evropskim varuhom človekovih pravic. Prav tako ima pomembno vlogo pri prepoznavanju težav pri izvajanju prava EU v državah članicah.

S Pogodbama EU je vsem evropskim državljanom zagotovljena pravica pisati Evropskemu parlamentu o različnih težavah, s katerimi se srečujejo v vsakodnevnem življenju, če te težave sodijo na področje delovanja Evropske unije.

Neposredne izkušnje evropskih državljanov s pravom EU nam kot zakonodajalcem namreč lahko pomagajo. To moramo bolje izkoristiti, da izboljšamo prihodnjo zakonodajo.