committee

Vetoomukset

Tulevaisuuden lainsäädännön parantaminen

Vetoomusvaliokunnan käytännön vastuualueeseen kuuluvat vetoomusten käsittely ja suhteet Euroopan oikeusasiamieheen. Valiokunnan tärkeänä tehtävänä on myös auttaa tunnistamaan ongelmia, jotka koskevat EU:n lainsäädännön täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa.

EU:n perussopimukset takaavat kaikille unionin kansalaisille oikeuden vedota Euroopan parlamenttiin ongelmista, joita he kohtaavat jokapäiväisessä elämässään, silloin kun nämä asiat kuuluvat EU:n toimivaltaan.

EU:n kansalaisten välittömät kokemukset EU:n lainsäädännöstä voivat auttaa lainsäätäjiä, ja siksi kokemuksia olisi tärkeää hyödyntää paremmin tulevaisuuden lainsäädännön parantamiseksi.