committee

Vetoomukset

Tulevaisuuden lainsäädännön parantaminen

Vetoomusvaliokunnan vastuualueeseen kuuluvat vetoomusten käsittely ja suhteiden ylläpitäminen Euroopan oikeusasiamieheen. Valiokunnalla on olennainen asema jäsenvaltioissa esiintyvien unionin oikeuden täytäntöönpanoon liittyvien ongelmien tunnistamisessa.

EU:n perussopimukset takaavat kaikille unionin kansalaisille ja asukkaille oikeuden kääntyä Euroopan parlamentin puoleen EU:n toimivaltaan kuuluvissa arkielämänsä ongelmissa.

Lainsäätäjinä meidän on syytä hyödyntää EU:n kansalaisten välittömiä kokemuksia unionin oikeudesta tulevan lainsäädännön parantamiseksi. Kansalaisten antama palaute voi tarjota arvokasta tietoa siitä, miten voisimme kehittää työtämme ja palvella äänestäjien tarpeita entistä paremmin.

Nainen allekirjoittaa asiakirjan leikepöydällä