committee

Vetoomukset

Tulevan lainsäädännön parantaminen

Käytännön tasolla se vastaa vetoomusten käsittelystä ja myös suhteista Euroopan oikeusasiamieheen. Sillä on myös tärkeä tehtävä auttaa tunnistamaan ongelmia, jotka liittyvät EU:n lainsäädännön täytäntöönpanoon jäsenvaltioissa.

EU:n perussopimukset takaavat kaikille Euroopan kansalaisille oikeuden kirjoittaa Euroopan parlamentille erityyppisistä ongelmista, joita he kohtaavat jokapäiväisessä elämässään, jos nämä kysymykset kuuluvat Euroopan unionin toiminta-alaan.

Loppujen lopuksi Euroopan kansalaisten suorat kokemukset EU:n lainsäädännöstä voivat auttaa meitä lainsäätäjiä. Meidän olisi hyödynnettävä niitä paremmin tulevan lainsäädännön parantamiseksi.

Nainen allekirjoittaa asiakirjan leikepöydällä