committee

Петиции

Подобряване на бъдещото законодателство

На практическо ниво тя отговаря за обработката на петиции, както и за отношенията с Европейския омбудсман. Освен това той играе важна роля в подпомагането на идентифицирането на проблеми при прилагането на правото на ЕС в държавите-членки.

Договорите на ЕС гарантират на всички европейски граждани правото да се обръщат към Европейския парламент с писма по различни видове проблеми, с които се сблъскват в ежедневието си, когато тези въпроси попадат в сферата на дейност на Европейския съюз.

В крайна сметка прекият опит на европейските граждани в областта на правото на ЕС може да ни помогне като законодатели. Трябва да се възползваме по-добре от тях, за да подобрим бъдещото законодателство.

Жена подписва документ на клипборд