committee

Petiții

Îmbunătățirea legislației viitoare

La nivel practic, Comisia pentru petiții este competentă în procesarea petițiilor și în relațiile cu Ombudsmanul European. Comisia pentru petiții joacă, de asemenea, un rol important în procesul de identificare a problemelor legate de punerea în aplicare a legislației UE în statele membre.

Tratatele UE garantează tuturor cetățenilor europeni dreptul de a se adresa în scris Parlamentului European în legătură cu diferitele probleme pe care le întâmpină în viața de zi cu zi, cu condiția ca aspectele semnalate să se încadreze în domeniul de activitate al Uniunii Europene.

La urma urmei, experiențele directe ale cetățenilor europeni legate de legislația UE ne pot ajuta în calitate de legiuitori. Ar trebui să profităm mai bine de ele pentru a îmbunătăți legislația viitoare.