committee

Petiții

Îmbunătățirea legislației viitoare

La nivel practic, este responsabil de procesarea petițiilor și de relațiile cu Ombudsmanul European. De asemenea, are un rol important în identificarea problemelor legate de punerea în aplicare a legislației UE în statele membre.

Tratatele UE garantează tuturor cetățenilor europeni dreptul de a se adresa în scris Parlamentului European cu privire la diferitele tipuri de probleme cu care se confruntă în viața de zi cu zi, în cazul în care aceste probleme se încadrează în domeniul de activitate al Uniunii Europene.

Până la urmă, experiențele directe ale cetățenilor europeni cu privire la legislația UE ne pot ajuta pe noi, în calitate de legislatori. Ar trebui să profităm mai bine de ele pentru a îmbunătăți legislația viitoare.

O femeie semnează un document pe un clipboard