committee

Predstavke

Poboljšanje budućeg zakonodavstva

Odbor je odgovoran za obradu predstavki i odnose s Europskim ombudsmanom. Ima važnu ulogu u utvrđivanju problema povezanih s provedbom prava EU-a u državama članicama.

Ugovorima EU-a osigurava se da svi europski građani i osobe s boravištem u EU-u imaju pravo obratiti se Europskom parlamentu u pogledu problema s kojima se suočavaju u svakodnevnom životu, pod uvjetom da su ta pitanja u nadležnosti Europske unije.

Kao zakonodavci trebali bismo iskoristiti stvarna iskustva europskih građana koja su povezana s pravom EU-a kako bismo poboljšali buduće zakonodavstvo. Njihove povratne informacije mogu pružiti vrijedan uvid u način na koji možemo poboljšati naš rad i u većoj mjeri ispuniti potrebe naših birača.

A woman signs a document on a clipboard