committee

Verzoekschriften

Verbetering van toekomstige wetgeving

In de praktijk is de Commissie verzoekschriften bevoegd voor de verwerking van verzoekschriften en voor betrekkingen met de Europese Ombudsman. Zij speelt ook een belangrijke rol bij het in kaart brengen van de problemen met de uitvoering van het EU-recht in de lidstaten.

In de verdragen van de EU is bepaald dat alle Europese burgers het recht hebben om het Europees Parlement aan te schrijven over problemen die zij in hun dagelijks leven ondervinden, mits het daarbij gaat om een kwestie die tot een van de bevoegdheidsterreinen van de Europese Unie behoort.

De rechtstreekse ervaringen van Europese burgers met EU-recht kunnen wetgevers immers helpen. We moeten hier beter gebruik van maken om te zorgen voor betere wetgeving in de toekomst.