committee

Verzoekschriften

Verbetering van toekomstige wetgeving

De Commissie verzoekschriften verwerkt de verzoekschriften van burgers en onderhoudt de betrekkingen met de Europese Ombudsman. Hierdoor speelt zij een cruciale rol bij het in kaart brengen van problemen omtrent de uitvoering van het EU-recht in de lidstaten.

In de EU-Verdragen is ervoor gezorgd dat alle Europese burgers en ingezetenen het recht hebben om het Europees Parlement te schrijven over de problemen waarmee zij in het dagelijks leven worden geconfronteerd. De kwesties moeten wel onder de bevoegdheid van de Europese Unie vallen.

Als wetgevers moeten we de directe ervaringen van de Europese burgers met het EU-recht benutten om de toekomstige wetgeving te verbeteren. Deze feedback kan ons namelijk waardevolle inzichten bieden in de manier waarop wij ons werk beter kunnen uitvoeren en beter kunnen inspelen op de behoeften van onze kiezers.

Een vrouw ondertekent een document op een klembord