committee

Petizzjonijiet

Intejbu l-leġiżlazzjoni futura

Il-kumitat huwa responsabbli biex jipproċessa l-petizzjonijiet u jżomm relazzjonijiet mal-Ombudsman Ewropew. Għandu rwol kritiku fl-identifikazzjoni ta’ kwistjonijiet fl-implimentazzjoni tal-liġi tal-UE fl-Istati Membri.

It-Trattati tal-UE jiżguraw li ċ-ċittadini u r-residenti Ewropej kollha jkollhom dritt jiktbu lill-Parlament Ewropew dwar il-problemi li jaffaċċjaw fil-ħajja tagħhom ta’ kuljum, sakemm dawn il-kwistjonijiet jaqgħu taħt il-kompetenza tal-Unjoni Ewropea.

Bħala leġiżlaturi għandna nieħdu vantaġġ mill-esperjenzi diretti taċ-ċittadini Ewropej fir-rigward tal-liġi tal-UE biex intejbu l-leġiżlazzjoni futura. Ir-rispons tagħhom jista’ jipprovdi għarfien siewi dwar kif nistgħu ntejbu xogħolna u naqdu aħjar il-ħtiġijiet tal-kostitwenti tagħna.

A woman signs a document on a clipboard