Windhoekov dialóg

Dialóg z Windhoeku je naša iniciatíva v oblasti africkej politiky. Jeho cieľom je rozvíjať spoluprácu s našimi africkými partnermi a africkými politickými stranami prostredníctvom fóra, v ktorom sa môžu stretnúť rovnako zmýšľajúce africké strany a poslanci Poslaneckého klubu EĽS v Európskom parlamente, aby si vymieňali názory a najlepšie postupy týkajúce sa dobrej správy vecí verejných, demokratických postupov, udržateľného rozvoja a regionálnej spolupráce.

Spoločné hodnoty, ktoré vymedzujú našu spoluprácu, zahŕňajú dodržiavanie ľudských práv a slobôd, sociálne trhové hospodárstvo a právny štát založený na deľbe moci a demokracii s viacerými stranami, so slobodnými a spravodlivými voľbami podporujúcimi zásadu subsidiarity a vo vhodných prípadoch miestnu a regionálnu autonómiu.

Africkí a európski úradníci sediaci na panelovej diskusii


Dialóg začal v roku 1996 s piatimi africkými stranami z anglofónnych krajín v južnej a východnej Afrike. Vychádza z pôvodného dialógu z Windhoeku a okrem udržiavania partnerstva s tradičnými africkými partnermi Poslaneckého klubu EĽS UPADD – Zväzu afrických strán na podporu demokracie a rozvoja – sa zameriava na získavanie nových partnerov.

Nadácia Roberta Schumana a nadácia Konrada Adenauera pravidelne podporujú túto spoluprácu.