Windhoek Dialogue

Windhoek-vuoropuhelu on Afrikka-politiikkaamme kuuluva aloite. Sen tarkoituksena on kehittää yhteistyötä afrikkalaisten kumppaneidemme ja afrikkalaisten poliittisten puolueiden kanssa luomalla foorumi, jonka kautta samanmieliset afrikkalaiset puolueet ja parlamentin EPP-ryhmän jäsenet voivat tavata ja vaihtaa näkemyksiä ja parhaita käytäntöjä hyvän hallintotavan, demokraattisten käytäntöjen, kestävän kehityksen ja uskonnollisen yhteistyön alalla.

Yhteistyötämme määrittävät yhteiset arvot, kuten ihmisoikeuksien ja vapauksien, sosiaalisen markkinatalouden sekä vallanjakoon ja monipuoluedemokratiaan perustuvan oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen. Yhteisiin arvoihimme kuuluvat myös vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit, jotka tukevat toissijaisuusperiaatetta ja tilanteen mukaan myös paikallista ja alueellista itsenäisyyttä.

Afrikkalaiset ja eurooppalaiset virkamiehet istuvat keskustelupaneelissa


Windhoek-vuoropuhelu perustettiin vuonna 1996 yhdessä viiden etelä- ja itäafrikkalaisen englanninkielisen maan puolueen kanssa. Aloitteen perustana on alkuperäinen Windhoek-vuoropuhelu, ja siihen osallistuu uusia kumppaneita EPP-ryhmän perinteisten Union of African Parties for Democracy and Development -liittoon (UPADD) kuuluvien afrikkalaisten kumppaneiden lisäksi.

Robert Schuman -säätiö ja Konrad Adenauer -säätiö tukevat yhteistyötä säännöllisesti.