Windhoeki dialoog

Windhoeki dialoog on meie Aafrika poliitika algatus. Dialoogi eesmärk on arendada koostööd meie Aafrika partnerite ja erakondadega, luues foorumi, kus meiega sarnaselt meelestatud Aafrika erakonnad ja Euroopa Parlamenti kuuluvad Euroopa Rahvapartei fraktsiooni liikmed saavad kohtuda ning vahetada mõtteid ja parimaid tavasid hea valitsemistava, demokraatlike tavade, kestliku arengu ja piirkondadevahelise koostöö vallas.

Meie koostööd iseloomustavate ühiste väärtuste hulka kuuluvad inimõiguste ja vabaduste austamine, sotsiaalne turumajandus ning võimude lahususel ja mitmeparteilisel demokraatial põhinev õigusriik koos vabade ja õiglaste valimistega, mis toetavad subsidiaarsuse põhimõtet ning asjakohastel puhkudel kohalikku ja piirkondlikku autonoomiat.

Aafrika ja Euroopa ametnikud istuvad arutelupaneelil


Saanud alguse 1996. aastal koos viie ingliskeelse riigiga Lõuna- ja Ida-Aafrikas, tugineb see algsel Windhoeki dialoogil, kaasates uusi partnereid lisaks Euroopa Rahvapartei fraktsiooni traditsioonilistele Aafrika partneritele Aafrika Demokraatia ja Arengu Liidust.

Seda koostööd toetatakse regulaarselt Robert Schumani ja Konrad Adenaueri fondist.