Windhoek dijalog

Dijalog u Windhoeku naša je afrička politička inicijativa. Njome se nastoji razviti suradnja s našim afričkim partnerima i afričkim političkim strankama pružanjem foruma na kojem se afričke stranke sličnih svjetonazora i zastupnici iz Kluba zastupnika EPP-a u Europskom parlamentu mogu susresti i razmjenjivati ideje i najbolju praksu u pogledu dobrog upravljanja, demokratskih praksi, održivog razvoja i regionalne suradnje.

Zajedničke vrijednosti koje definiraju našu suradnju obuhvaćaju poštovanje ljudskih prava i sloboda, socijalno tržišno gospodarstvo i vladavinu prava koja se temelji na diobi vlasti i višestranačkoj demokraciji, uz slobodne i poštene izbore kojima se podupire načelo supsidijarnosti i, kad god je to primjenjivo, lokalna i regionalna autonomija.

Afrički i europski dužnosnici sjede na panelu i raspravljaju


Dijalog je započet 1996. s pet afričkih stranaka iz anglofonih zemalja u južnoj i istočnoj Africi i nastavlja se na izvorni dijalog u Windhoeku te poziva na suradnju nove partnere koji se ne ubrajaju u tradicionalne afričke partnere Kluba zastupnika EPP-a, a to je Unija afričkih stranaka za demokraciju i razvoj.

Zaklada Robert Schuman i Zaklada Konrad Adenauer redovno podupiru tu suradnju.