Vindhuko dialogas

Vindhuko dialogas – mūsų Afrikos politikos iniciatyva. Juo siekiama kurti bendradarbiavimą su mūsų partneriais Afrikoje ir Afrikos politinėmis partijomis sukuriant forumą, kuriame panašiomis idėjomis besivadovaujančios Afrikos partijos ir ELP frakcijai priklausantys Europos Parlamento nariai gali susitikti ir dalytis idėjomis bei geriausia patirtimi gero valdymo, demokratinės praktikos, darnaus vystymosi ir regioninio bendradarbiavimo klausimais.

Mūsų bendradarbiavimas pagrįstas tokiomis bendromis vertybėmis kaip pagarba žmogaus teisėms ir laisvėms, socialinė rinkos ekonomika ir teisinė valstybė, grindžiama valdžių atskyrimo principu ir daugiapartine demokratija vykdant laisvus ir teisingus rinkimus, parama subsidiarumo principui ir, atitinkamais atvejais, vietos ir regionų autonomijai.

Afrikos ir Europos institucijų pareigūnai dalyvauja diskusijų grupėje


1996 m. šis bendradarbiavimas buvo pradėtas vykdyti su penkiomis Afrikos politinėmis partijomis iš Pietų ir Rytų Afrikos šalių, kuriose vartojama anglų kalba; jis grindžiamas pirminiu Vindhuko dialogu ir juo siekiama pritraukti naujų partnerių, kurie nedalyvauja įprastų ELP partnerių – Afrikos partijų už demokratiją ir plėtrą sąjungos (UPADD) – veikloje.

Šis bendradarbiavimas nuolat remiamas iš Roberto Schumano fondo ir Konrado Adenauerio fondo.