Windhoek párbeszéd

A Windhoek-párbeszéd az afrikai politikai kezdeményezésünk Célja, hogy együttműködést alakítson ki afrikai partnereinkkel és afrikai politikai pártokkal azáltal, hogy olyan fórumot biztosít, ahol a hasonló gondolkodású afrikai pártok és az Európai Parlament EPP Képviselőcsoportjának tagjai találkozhatnak és eszmecserét folytathatnak a jó kormányzással, a demokratikus gyakorlatokkal, a fenntartható fejlődéssel és a regionális együttműködéssel kapcsolatos elgondolásokról és bevált gyakorlatokról.

Az együttműködésünket meghatározó közös értékek közé tartozik az emberi jogok és szabadságok, a szociális piacgazdaság és a jogállamiság tiszteletben tartása a hatalmi ágak szétválasztása és a többpárti demokrácia alapján, szabad és tisztességes választások révén, támogatva a szubszidiaritás elvét és adott esetben a helyi és regionális autonómiát.

Afrikai és európai tisztviselük ülnek egy vitapanelben


Az 1996-ban öt angol nyelvű dél- és kelet-afrikai párttal elindított kezdeményezés az eredeti Windhoek-párbeszédre épül, és az EPP Képviselőcsoport hagyományos, a UPADD-hoz (Afrikai Pártok Uniója a Demokráciáért és a Fejlődésért) tartozó afrikai partnerein kívül új partnereket is elér.

A Robert Schuman Alapítvány és a Konrad Adenauer Alapítvány rendszeresen támogatja ezt az együttműködést.