Windhoek Dialoog

De Windhoekdialoog is ons beleidsinitiatief voor Afrika Het is bedoeld om de samenwerking met onze Afrikaanse partners en Afrikaanse politieke partijen te bevorderen. Het biedt daartoe een forum waar gelijkgestemde Afrikaanse partijen en leden van de EVP-Fractie elkaar kunnen ontmoeten en ideeën en goede werkwijzen kunnen uitwisselen inzake goed bestuur, democratie, duurzame ontwikkeling en regionale samenwerking.

De gemeenschappelijke waarden waar onze samenwerking op berust zijn onder meer eerbiediging van mensenrechten en vrijheden, de sociale markteconomie en de rechtsstaat op basis van de scheiding der machten en meerpartijendemocratie, met vrije en eerlijke verkiezingen, waarbij het subsidiariteitsbeginsel wordt geëerbiedigd en, indien van toepassing, lokale en regionale autonomie worden ondersteund.

Afrikaanse en Europese functionarissen wonen een discussieplatform bij


Dit initiatief werd in 1996 samen met vijf Afrikaanse partijen uit Engelstalige landen in Zuid- en Oost-Afrika opgezet. Het bouwt voort op de oorspronkelijke Windhoekdialoog en is erop gericht contact te leggen met nieuwe partners, naast de traditionele Afrikaanse partners van de EVP-Fractie - de Unie van Afrikaanse partijen voor democratie en ontwikkeling .

De Robert Schuman Stichting en de Konrad Adenauer Stichting geven geregeld steun aan deze samenwerking.