Windhoek dialogen

Windhoek-dialogen er vores initiativ til en Afrikapolitik. Den sigter mod at udvikle samarbejde med vores afrikanske partnere og afrikanske politiske partier ved at stille et forum til rådighed, hvor ligesindede afrikanske parter og medlemmer af EPP-Gruppen i Europa-Parlamentet kan mødes og udveksle idéer og bedste praksis om god regeringsførelse, demokratisk praksis, bæredygtig udvikling og regionalt samarbejde.

Windhoek-dialogen er vores initiativ til en Afrikapolitik. Den sigter mod at udvikle samarbejde med vores afrikanske partnere og afrikanske politiske partier ved at stille et forum til rådighed, hvor ligesindede afrikanske parter og medlemmer af EPP-Gruppen i Europa-Parlamentet kan mødes og udveksle idéer og bedste praksis om god regeringsførelse, demokratisk praksis, bæredygtig udvikling og regionalt samarbejde.

Afrikanske og Europæiske repræsentanter i et diskussionspanel


Den blev lanceret i 1996 med fem afrikanske parter fra de engelsktalende lande i det sydlige og østlige Afrika på grundlag af den oprindelige Windhoek-dialog og henvender sig til nye partnere uden for EPP-Gruppens traditionelle afrikanske partnere i UPADD – Union of African Parties for Democracy and Development.

Robert Schuman Fonden og Konrad Adenauer Fonden støtter regelmæssigt dette samarbejde.