Диалогът от Виндхук

Диалогът от Виндхук е нашата инициатива в областта на политиката спрямо Африка. Тя има за цел да развие сътрудничеството с африканските ни партньори и африканските политически партии чрез предоставяне на форум, на който единомислещи африкански партии и членове на групата на ЕНП в Европейския парламент могат да се срещат и да обменят идеи и най-добри практики в областта на доброто управление, демократичните практики, устойчивото развитие и регионалното сътрудничество.

Общите ценности, определящи нашето сътрудничество, включват зачитането на правата и свободите на човека, социалната пазарна икономика и принципите на правовата държава, основани на разделението на властите и многопартийната демокрация, провеждането на свободни и честни избори в подкрепа на принципа на субсидиарност и когато е приложимо, местната и регионалната автономия.

Африкански и европейски служители учасват в дискусионен панел


Тази инициатива започна през 1996 г. с участието на пет африкански партии от англоезични държави в Южна и Източна Африка и се основава на първоначалния диалог от Виндхук, като привлича и нови партньори извън традиционните африкански партньори на групата на ЕНП от UPADD — Съюза на африканските партии за демокрация и развитие.

Фондация Робер Шуман и фондация Конрад Аденауер редовно подкрепят това сътрудничество.