Dialog ve Windhoeku

Dialog z Windhoeku je naší iniciativou v oblasti politiky pro Afriku. Jeho cílem je rozvíjet spolupráci s našimi africkými partnery a africkými politickými stranami tím, že se jim poskytne fórum, kde se mohou setkávat podobně naladěné africké strany a poslanci ELS v Evropském parlamentu a vyměňovat si nápady a osvědčené postupy v oblasti řádné správy věcí veřejných, demokratických postupů, udržitelného rozvoje a regionální spolupráce.

Společné hodnoty pro naši spolupráci zahrnují dodržování lidských práv a svobod, sociálně tržní hospodářství a právní stát založený na dělbě moci, pluralitní demokracii, a to prostřednictvím svobodných a spravedlivých voleb, podpory zásady subsidiarity a případně místní a regionální autonomie.

Afričtí a evropští úředníci sedí na diskusním panelu


Byl zahájen v roce 1996 s pěti africkými stranami z anglicky mluvících zemí v jižní a východní Africe a navazuje na původní dialog z Windhoeku a jeho cílem je oslovit nové partnery kromě tradičních afrických partnerů z UPADD – Unie afrických stran pro demokracii a rozvoj.

Tuto spolupráci pravidelně podporuje Nadace Roberta Schumana a Nadace Konrada Adenauera.