Vindhuka dialogs

Vindhukas dialogs ir mūsu iniciatīva Āfrikas politikas jautājumos. Mērķis ir veidot sadarbību ar mūsu Āfrikas partneriem un Āfrikas politiskajām partijām, nodrošinot forumu, kurā līdzīgi domājošas Āfrikas partijas un Eiropas Parlamenta PPE grupas locekļi var tikties un apmainīties ar idejām un paraugpraksi jautājumos par labu pārvaldību, demokrātisku praksi, ilgtspējīgu attīstību un reģionālo sadarbību.

Mūsu sadarbības pamatā ir kopējas vērtības, tostarp cilvēktiesību un brīvību ievērošana, kā arī sociālā tirgus ekonomika un tiesiskums, balstoties uz varas dalīšanu un daudzpartiju demokrātiju, tādējādi garantējot brīvas un godīgas vēlēšanas, ar ko atbalsta subsidiaritātes principu, kā arī, ja vien iespējams, vietējo un reģionālo autonomiju.

Āfrikas un Eiropas oficiālie pārstāvji diksuijā


Kopš 1996. gada, kad sākās dialogs ar piecām Āfrikas pusēm no angliski runājošām valstīm Āfrikas dienvidos un austrumos, šā dialoga pamatā ir oriģinālais Vindhukas dialogs, un tas ir vērsts uz jauniem partneriem, kuri nav tradicionālie ETP grupas partneri no Āfrikas UPADD jeb Āfrikas pušu savienības demokrātijai un attīstībai.

Šo sadarbību regulāri atbalsta Roberta Šūmaņa fonds un Konrāda Adenauera fonds.