Dialog Windhoek

Dialog Windhoek je naša afriška politična pobuda. Cilj dialoga je sodelovanje z našimi afriškimi partnerji in političnimi strankami z organizacijo foruma, na katerem se lahko podobno misleče afriške stranke in člani skupine ELS Evropskega parlamenta srečajo, izmenjajo zamisli in primere najboljše prakse na področju dobrega upravljanja, demokracije, trajnostnega razvoja in regionalnega sodelovanja.

Skupne vrednote, na katerih je osnovano naše sodelovanje, so med drugim spoštovanje človekovih pravic in svoboščin, socialno tržno gospodarstvo in pravna država, ki temelji na delitvi oblasti in večstrankarski demokraciji, s svobodnimi in poštenimi volitvami, ki utrjujejo načelo subsidiarnosti ter v ustreznih primerih lokalno in regionalno avtonomijo.

Afriški in evropski uradniki sodelujejo v razpravi


Ta pobuda se je začela leta 1996 s petimi afriškimi strankami iz angleško govorečih držav v južni in vzhodni Afriki. Temelji na prvotnem dialogu Windhoek in se povezuje z novimi partnerji, ki ne sodijo med tradicionalne afriške partnerje skupine ELS, združene v Unijo afriških strank za demokracijo in razvoj (UPADD – Union of African Parties for Democracy and Development.

Fundaciji Roberta Schumana in Konrada Adenaurja to sodelovanje redno podpirata.