Διάλογος του Γουίντχουκ

Ο διάλογος Windhoek αποτελεί πρωτοβουλία μας για την αφρικανική πολιτική. Στόχος της είναι η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με τους Αφρικανούς εταίρους μας και τα αφρικανικά πολιτικά κόμματα μέσω της δημιουργίας ενός φόρουμ, στο πλαίσιο του οποίου τα αφρικανικά κόμματα και οι βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχουν παρόμοια ιδεολογική κατεύθυνση θα μπορούν να συναντώνται και να ανταλλάσσουν ιδέες και βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τη χρηστή διακυβέρνηση, τις δημοκρατικές πρακτικές, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την περιφερειακή συνεργασία.

Η συνεργασία μας εδράζεται σε κοινές αξίες, όπως είναι, μεταξύ άλλων, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών, η κοινωνική οικονομία της αγοράς και το κράτος δικαίου που βασίζεται στον διαχωρισμό των εξουσιών και την πολυκομματική δημοκρατία, με ελεύθερες και δίκαιες εκλογές για τη στήριξη της αρχής της επικουρικότητας και, κατά περίπτωση, της τοπικής και περιφερειακής αυτονομίας.

Αφρικανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι συμμετέχουν σε ομάδα συζήτησης


Ιδρύθηκε το 1996 με πέντε αφρικανικά κόμματα από τις αγγλόφωνες χώρες στη νότια και την ανατολική Αφρική και βασίζεται στον αρχικό διάλογο του Windhoek, προσεγγίζοντας νέους εταίρους πέρα από τους παραδοσιακούς αφρικανούς εταίρους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ, όπως είναι η Ένωση Αφρικανών Κομμάτων για τη Δημοκρατία και την Ανάπτυξη (UPADD).

Το Ίδρυμα Robert Schuman και το Ίδρυμα Konrad Adenauer παρέχουν τακτικά στήριξη στη συνεργασία αυτή.