committee

Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Podpora poľnohospodárov a ochrana potravinovej bezpečnosti

Výbor sa okrem svojej legislatívnej práce venuje aj monitorovaniu vykonávania SPP a ďalším dôležitým otázkam vrátane bezpečnosti potravín, pričom úzko spolupracuje s Komisiou, Radou a ďalšími inštitúciami EÚ a zainteresovanými stranami.

Skupina PPE presadzuje silnejšiu poľnohospodársku politiku EÚ s primeraným financovaním a s využitím nových udržateľných a efektívnych metód na zabezpečenie miestnej výroby potravín v rodinných poľnohospodárskych podnikoch v Európe, ako aj podporu mladých poľnohospodárov, aby sa zabezpečila budúcnosť európskej výroby potravín.

Podporili sme aj 600 000 včelárov v EÚ, keď sme žiadali opatrenia na zastavenie falšovania medu a jasný, vedecky podložený prístup k vydávaniu povolení pre rôzne chemikálie, ktoré môžu mať vplyv na zdravie včiel.

iný relevantný obsah