committee

Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Podpora poľnohospodárov a ochrana potravinovej bezpečnosti

Okrem legislatívnej činnosti výbor monitoruje aj vykonávanie SPP a ďalšie dôležité otázky, ako je potravinová bezpečnosť, v úzkej spolupráci s Komisiou a Radou, ako aj s ďalšími inštitúciami EÚ a zainteresovanými stranami.

Skupina PPE bojuje za silnejšiu poľnohospodársku politiku EÚ s primeraným financovaním a novými udržateľnými a účinnými metódami na ochranu miestnej produkcie potravín v európskych rodinných farmách a podporu mladých poľnohospodárov s cieľom zabezpečiť budúcnosť európskej produkcie potravín.

Podporili sme aj 600 000 včelárov v EÚ tým, že sme vyzvali na prijatie opatrení na zastavenie falšovania medu a na prijatie jasného a vedecky podloženého prístupu k riadeniu povolení pre rôzne chemické látky, ktoré môžu ovplyvniť zdravie včiel.

Muž na pšeničnom poli stojí pred traktorom

iný relevantný obsah