committee

Ústavné veci

Prednostné riešenie problémov občanov

Výbor tiež pracuje na zlepšení spôsobu regulácie európskych politických strán a nadácií. Sleduje, ako sa uplatňujú zmluvy EÚ, a hodnotí, ako funguje Európska únia a jej inštitúcie. Nakoniec sa výbor zaoberá aj medziinštitucionálnymi vzťahmi medzi európskymi inštitúciami a dohodami, ktorými sa tieto vzťahy riadia, a inštitucionálnymi dôsledkami pristúpenia alebo, v prípade brexitu, vystúpenia členského štátu z Európskej únie.

Činnosť tohto výboru sa zameriava aj na obnovu dôvery verejnosti v Európe tým, že venuje väčšiu pozornosť problémom občanov. V tejto súvislosti má volebný postup Európskeho parlamentu najvyššiu prioritu.

Poslanecký klub EĽS bol hnacou silou nedávnej modernizácie pravidiel pre voľbu poslancov EP – prvých zmien od prijatia volebného zákona v roku 1976. Nový zákon zavádza poštové a elektronické hlasovanie spolu s opatreniami na posilnenie transparentnosti a dôvery vo voľbách. Zároveň posilňuje povedomie o európskej povahe volieb zvyšovaním povedomia o príslušnosti kandidátov k európskej politickej strane.

Ďalšími kľúčovými oblasťami sú uplatňovanie nového štatútu európskych politických strán a spolupráca s národnými parlamentmi.